Popis korisnika subvencije prve stambene nekretnine na području grada Livno

Na temelju Odluke o subvenciji prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, po Javnom pozivu za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine, gradonačelnik donosi konačnu listu kandidata za subvencioniranje.

Lista je u PRILOGU