Popis podnositelja zahtjeva koji (ni)su dobili novac od Grada Livna za ublažavanje posljedica korona virusa

Gradonačelnik Grada Livna Luka Čelan danas je donio konačan popis pravnih i fizičkih osoba za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj 2020. godine.

Pravo na sufinanciranje imale su sve pravne i fizičke osobe kojima je odlukom stožera Civilne zaštite Hercegbosanske županije bio zabranjen rad zbog pandemije korona virusa.

Riječ je o Odluci o donošenju mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Livna koja je na prijedlog gradonačelnika usvojena na sjednici Gradskog vijeća.

Na raspisani javni poziv prijavilo se ukupno 194 subjekta, od kojih je uvjete ispunjavalo njih 150. Ukupan broj djelatnika za 150 subjekata je 489. Na ime sufinanciranja plaća za mjesec travanj za 489 djelatnika Grad Livna će izdvojiti 146.500,00 konvertibilnih maraka.

Kako je istaknuo gradonačelnik Livna ovo je konkretna pomoć gospodarstvenicima sa po tristo konvertibilnih maraka za neto plaću za svakog djelatnika.

„To su za Grad Livno značajna sredstva i zadovoljan sam da smo ih mogli osigurati u proračunu“, kazao je gradonačelnik i ponovio da je što se Grada Livna tiče učinjeno sve kako bi se konkretno pomoglo livanjskim gospodarstvenicima da što lakše prebrode nastalu krizu.

Podsjetimo Grad Livno je donio niz mjera za ublažavanje krize a odnose se na oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor, oslobađanja zakupnine građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, plaćanja poreza na reklamu i tvrtku, plaćanja korištenja javnih površina za postavljanje terasa u visini od 50 posto, te u visini od 30 % umanjen je iznos naknade kioscima.

Grad Livno

GRAD LIVNO   GRADONAČELNIK

Broj :02-04-1058/20    Livno, 09.06.2020. godine

Na temelju članka 5 Odluke o donošenju mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Livna broj 01-02-1014/20 od 13.05.2020. a u vezi sa javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj 2020., broj 02-04-1058/20 od 15.05.2020. Gradonačelnik grada Livna objavljuje

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA GRADA LIVNA RADI ISPLATE NAKNADE ZA MJESEC TRAVANJ

Utvrđuju se preliminarni rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj 2020. i to:

Podnositelji koji su ostvarili pravo na dodjelu financijski sredstava radi isplate neto plaća:

RED.

BROJ

 

          NAZIV PODNOSITELJA

ŠIFRA

DJEL.

   

            ID BROJ

BROJ

UPOSL.

IZNOS

NAKNADE    

       TRANSAKCIJSKI

              RAČUN

1. Caffe bar „E-VIVA“ 56.30 4381168430009             2       600,00 1610200038270090
2. Biffe „PODGRADINA“ 56,30 4381131270001             1       300,00 3381502200480111
3. Caffe bar“INSOMNIA“ 56,30 4381218390003              2       600,00 1549995000400396
4. Caffe bar „OPATIJA“ 56,30 4381446340008              1       300,00 3381502289679565
5. Caffe bar „OTOK“ 56,30 4381300210005              1        300,00 1610200060950048
6. Caffe bar „MC LAREN“ 56,30 4281016940023              2        600,00 3060090000647877
7. Caffe bar „VOX“ 56,30 4381340180001              3        900,00 1610200065670068
8. „GAST“ d.o.o. Livno 56,30 4281205160004              5     1.500,00 3060090000898428
9. Caffe bar „BOEM“ 56,30 4381435060003              2        600,00 1544802010153186
10. „IVANOVIĆ“ d.o.o. 52,42 4281005150055            18     5.400,00 3381502200027121
11. Caffe bar „YES“ 56,30 4381382940006              2        600,00 1544802009951038
12. Biffe „TIHI SAN“ 56,30 4381086970005             1        300,00 1544602002584674
13. Caffe bar „HEMINGWAY“ 56,10 4381323260000             1        300,00 1610200063290076
14. Caffe bar „STOP“ 56,30 4381378240008             2        600,00 1610000121090058
15. Caffe bar „BASKET“ 56,30 4381280940001             1        300,00 1610200057700063
16. Aščinica „LIVNO“ 56,10 4381432980004             2        600,00 1544802009963066
17. Caffe bar „RIO GRANDE“ 56,30 4381124220007             1        300,00 1610200056040005
18. „RUSTIKANA“ d.o.o. 56,10 4281059750007              2        600,00 1610000126890076
19. Caffe bar „KENT“ 56,30 4381383160004              1        300,00 1610000129670096
20. Noćni bar „BLACK&WHITE“ 56,30 4381281910009              5     1.500,00 3381502281105638
21. Caffe bar „VENERA“ 56,30 4381295970004              1        300,00 1544602002240518
22. „ZABRIŠĆE B&M“ d.o.o. 47,30 4281046340004            20     6.000,00 1610200030730086
23. Biffe „KROMBO“ 56,30 4381234320007               1        300,00 3060090000640311
24. Caffe bar „DIJAMANT“ 56,30 4381448630003               1        300,00 3381502289688489
25. Caffe bar „KOD ŠEFKE“ 56,30 4381031990007               1        300,00 1549995000202710
26. Restoran „M&B“ 56,10 4381284260005               3        900,00 1544602001800138
27. „LADO“ d.o.o. 56,10 4281209740005               4     1.200,00 1544602002036527
28. Caffe bar „SOCCER“ 56,30 4381410580002               2       600,00 3381502289553659
29. „IM KAKTUS“ d.o.o. 55,30 4281218140029               1        300,00 1610200061970003
30. „BRINA“ d.o.o. 56,10 4281095470002             27     8.100,00 1610200029740007
31. „FORUM“ d.o.o. 56,10 4281179140008            56  16.800,00 3060090000593072
32. Aščinica  „HAPPINESS“ 56,10 4381421430002              1       300,00 1544802008503216
33. Caffe bar „ŠOK“ 56,30 4381396140002              1       300,00 3060002935414649
34. Internet caffe „CYBER“ 56,30 4381439130006              1       300,00 1610000203250028
35. Caffe Internet „FLASH“ 56,30 4381391770008              3       900,00 3381502281483841
36. Caffe bar „VEGAS“ 56,30 4381369250009              2        600,00 1610200072090013
37. „GIGAN“ d.o.o. 56,30 4281049360049              2        600,00 1549995000201158
38. Caffe bar „BIKA“ 56,30 4381368440009              1        300,00 3381502281359972
39. „IVANO“ d.o.o. 56,30 4381247910003              1        300,00 1544602004962532
40. „BILI KAMEN“ d.o.o. 55,10 4281218220006              7     2.100,00 1544602002474579
41. Caffe bar“MRAVAK“ 56,30 4381389950007              3        900,00 3060002810001991
42. Bistro „SVEKAR VODA“ 56,30 4381449280006              2        600,00 3060002982053898
43. Caffe bar „MUSEUM“ 56,30 4381428010005              1        300,00 1544802009143125
44. Caffe bar „ZAGREB“ 56,30 4381453390002              2        600,00 1544802012593124
45. Caffe bar „NUTAL-LI“ 56,30 4381296270006              1        300,00 1544602002210545
46. Caffe bar „MALA KAVANA“ 56,30 4381326360005              2        600,00 1610200063790014
47. „ZORO“ d.o.o.  caffe bar 56,30 4281215710045              5     1.500,00 3382302263183393
48. „ZORO“ d.o.o.  fitnes 56,30 4281215710070              2        600,00 3382302263183393
49. Picerija „M3“ 56,10 4381035630005              5     1.500,00 1549995000197957
50. Caffe bar „KAMIN“ 56,30 4381366740005              2        600,00 1544602004832649
51. „FOKUS“ d.o.o. 56,10 4281000190008              7     2.100,00 3381502281422246
52. Caffe bar „GEM“ 56,30 4381148590000              1        300,00 1549995000134422
53. Hotel „PARK“ 55,10 4281009060000             10     3.000,00 3060290000000974
54. Restoran „BON APETIT“ 56,10 4381391850001               2        600,00 3381502281484714
55. Caffe bar „SALOON“ 56,30 4381297160000               2        600,00 3381502281164420
56. Caffe bar „WEST“ 56,30 4381040980006               2        600,00 1610000144830032
57. Caffe bar „TIMS“ 56,30 4381451420001               2        600,00 1544802012293103
58. „PAVIĆ“ d.o.o 55,10 4281064240009              11     3.300,00 1610200018860002
59. Caffe bar „AMADEUS“ 56,30 4381216850007                1        300,00 3060090000478418
60. Caffe bar „5“ 56,30 4381032450006                1        300,00 3381502200435782
61. Caffe bar „KORZO“ 56,30 4381089130008                2       600,00 1610200028810068
62. Caffe bar „JAGUAR“ 56,30 4381379720003                2       600,00 3060002789630827
63. Caffe bar „CENTAR 2“ 56,30 4381382860002                2       600,00 3381502281450764
64. „DUDUŠA“ d.o.o. 56,30 4281036030007                2       600,00 1610200017920072
65. Caffe bar „RED CARPET“ 56,30 4381380570007                1       300,00 1610000126910058
66. Caffe bar „OPATIJA“ 56,30 4381446340008                1       300,00 3381502289679565
67. „AC KRŽELJ“ LIVNO 45,31 4281021430009               4     1.200,00 3381502200047782
68. Caffe bar „ČOKI“ 56,30 4381021760003               2        600,00 1544802007837020
69. Caffe bar „BONAPARTE“ 56,30 4381420620002               4     1.200,00 3060002879159305
70. Caffe bar „ENIGMA“ 56,30 4381021760003               2        600,00 1549995000203777
71. Bistro „AURORA“ 56,30 4381334200009               1        300,00 1610200064700068
73. Zdravljak „LIVNO“ 56,10 4381421270005               2       600,00 1613000092583742
74. Caffe bar „MIRAKUL“ 56,30 4381126270001               2       600,00 1610200034600095
75. Caffe bar „HOLLYWOOD“ 56,30 4381379720003               2       600,00 3060002789630827
76. Frizerski salon „JOSIPA“ 96,02 4381434500000               1       300,00 3060002933018264
77. Frizerski salon „ TONKA“ 96,02 4381044890001                1       300,00 1549995000053039
78. Frizerski salon „ URBAN“ 96,02 4381347520002                2       600,00 3381502281308174
79. Samostalna brijačka radnja Delalić 96,02 4381452150008                1       300,00 1610000225770033
80. „ĆIĆKO-COMMERCE“ d.o.o. 49,39 4281046420008              17     5.100,00 3382302200044444
81 Frizerski salon „STUDIO“ 96,02 4381386690004                1        300,00 3060002802607293
82. Modni salon „MIRJANA“ 47,71 4381270630004                1        300,00 3060090000794444
83. Frizerski salon „LJERKA“ 96,02 4381064140009                1        300,00 1549995000059247
84. „ATLAS TRAVEL AGENCY“ d.o.o. 79,11 4281173290008                2        300,00 3060090000535842
85. Prenoćište „LI“ 55,20 4381427800006                2        600,00 3381502289587609
86. Frizerski studio“LINE“ 93,13 4381440140007                1        300,00 1610000206460049
87. Frizerski salon „TIGI“ 96,02 4381088750002                2        600,00 3381502200443736
88. Frizerski salon „TANJA“ 96,02 4381328490003                1        300,00 3381502281303615
89. Frizerski studio“SOMNIA“ 96,02 4381403450004                1        300,00 1544802007281113
90. Frizerski salon „LJILJANA“ 96,02 4381002970005                1        300,00 1610200018520017
91. Frizerski salon „EVA“ 96,02 4381009390004                1        300,00 3060002815228836
92. Frizerski salon „JASNA“ 96,02 4381008580004                1        300,00 1549995000197181
93. Frizerski studio“LEJLA“ 96,02 4381281590004                1        300,00 1544802007817038
94 Frizerski salon „MELI“ 96,02 4381163120001                2        600,00 1610200037600014
95. „PREMIER WORD SPORT“ d.o.o. 92,00 4227156230005              15     4.500,00 3060220000021687
96. „SPORT REALITY 17“ 47,64 4401843920836               4     1.200,00 1549212012625156
97. „FORMULA“ d.o.o 92,00 4272164040008              20     6.000,00 3382002261507248
98. Salon za masažu „MARTA“ 96,04 4381451690009               1        300,00 1544802012319196
99. Frizerski salon „NIKA“ 96,02 438102168000                2        600,00 1610200062650070
100. Turistička agencija „LI-BUS“ 49,39 4281284870003                5     1.500,00 1610000209420004
101. „JELENA M&D“ d.o.o 96,02 4281292620008                2        600,00 1610000230170050
102. Frizerski salon „DRAŽENA“ 96,02 4381283960003                1        300,00 3060090000892123
103. Frizerski salon „ANELA“ 96,02 438124790009                2        600,00 1610200058890059
104. Frizerski salon „FRISKO“ 96,02 4381019600007               1        300,00 1549995000121424
105. Frizerski salon „IVA“ 96,02 4381061710009               1       300,00 3060290000010189
106. Stomatološka ordinacija“OMAZIĆ 85,130 4381003780005               1        300,00 3381502200120726
107. „FOMI-COLOR“ 74,20 4381335940006               1        300,00 1610200064680086
108. Odvjetnik Goran Bradarić 69,20 4381032700002               1        300,00 1549995000142958
109. Vrtlarija „ŠARIĆ“ 56,30 4281048800002             10     3.000,00 3381502200024405
110. Stomatološka ord. „RANČIĆ“ 86,23 4381401670007               1        300,00 3381502289521552
111. Caffe bar „OPEL“ 45,20 4281048550006               1        300,00 1610200017990009
112. STR „DAROVNI DUĆAN“ 47,51 4381013660008               1        300,00 3381502200133239
113. Odvjetnik Mile Ivančić 74,11 4381010210001               1        300,00 3060290000013778
114. „URAR I ZLATAR“ I. Mulić 47,77 4381000170001               1        300,00 1610200018690058
115. „LI-VEO“ Sudar Darija 47,53 4281083890006               3        900,00 1610200018490044
116. Frizerski salon „MARTINA“ 96,02 4381426150008               1        300,00 3060002898166746
117. STR „TEPIH CENTAR“ 47,53 4381421190001               1        300,00 3381502289571410
118. Urološka ambulanta Vrdoljak 86,22 4381441380001               1        300,00 3381502289651726
119. Zubni rengen Dragana B. 86,23 4381409730009               1        300,00 3381502289547548
120. Foto video „IVANKOVIĆ“ 74,20 4381426400004               1        300,00 1544802010253096
121. „DEICHMANN „d.o.o. 47,72 4201813030179               6     1.800,00 3386902296737791
122. Foto video „STUDIO KARADŽA“ 74,20 4381332330002               2        600,00 3381502281241147
123. STR „HRGA“ 47,11 4381429090006               1        300,00 1610000186600075
124. Foto studio „KELAVA“ 74,20 4381065200005               2        600,00 3381502281348332
125. STR „ADIDAS SHOP“ 47,64 4381008820005               2        600,00 1610200017530035
126. „PAVLINOVIĆ  LI“ d.o.o. 47,77 4281263870003               1        300,00 1610000157450023
127. Stomatološka ordin. „PUĐA“ 86,23 4381387580008               1        300,00 1610000136710065
128. Zlatarna POPOVIĆ 47,77 4381276080006               2        600,00 1610200055850079
129. TMV d.o.o. 46,45 4281275700006               3        900,00 3381502289602741
130. NET COM d.o.o. 62,09 4281278550005               2        600,00 3381502289614381
131. Auto škola „SEMAFOR“ 85,53 4381137630000               2        600,00 1549995000080393
132. PLANIKA d.o.o. 47,72 4200445510819               2        600,00 1540011100050198
133. EMA TRADE d.o.o. 47,72 4281092960009               3        900,00 3381502200454309
134. REGI COMMERCE d.o.o. 56,30 4281009900008               2        600,00 1610200018960009
135. AUTO OTPAD KOVAČ 45,32 4381351800001              3        900,00 3381502281315255
136. STR „ZIF“ 47,71 4381435810002              1        300,00 3381502289623208
137. JYSK  d.o.o. 47,59 4201478880233              6     1.800,00 3386902239397890
138. STUDIO BELINI d.o.o. 47,59 4281190970004            14     4.200,00 1610200054430096
139. VITARA  „ISABELLE-2“ 47,71 4281003960041              1        300,00 1610200019310082
140. KONTAKT d.o.o. 85,53 4281033440000              2       600,00 1549995000134325
141. Salon ljepote „KALINA“ 96,02 4281242280001              2       600,00 3381502281332133
142. STR „RUŽICA“ 96,03 4281143540000              4     1.200,00 3060090000150073
143. Salon vjenčanica „SPOSA“ 77,29 4381390450000              2        600,00 3381502281478506
144. DAN&CO d.o.o. 56,10 4281074710003               6     1.800,00 1610200017860029
145. STR „LI-OBUĆA“ 47,72 4381038060005                2        600,00 1549995000049547
146. JUR-PROM d.o.o. 45,32 4272091140009                1        300,00 3381602200046613
147. ELEKTRO KREZO d.o.o 47,54 4281194370001               4     1.200,00 3381502281066353
148. „GRAFOS „ –trgovačka radnja 47,62 4281033100004               3        900,00 1610200054230082
149. Caffe bar „SINGUM“ 56,30 4381381030006               2        600,00 3060002789690191
150. TIK „VRDOLJAK“ 4281063270001               1        300,00 1612200019160023
U K U P N O           489 146.500,00

 

Podnositelji zahtjeva koji ne ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, te nisu ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava radi isplate neto plaća:

 

RED.

BROJ

 

                               NAZIV PODNOSITELJA

 

 ŠIFRA  DJELATNOSTI

 

      RAZLOG ODBACIVANJA

 

1.

 

M&J „BAKOVIĆ“ d.o.o.

 

69,20

Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
 

2.

 

Tiskara „PERIŠA“ d.o.o.

 

18.12

Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
3. M&D d.o.o 22,23 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
4. Servis „PUĐA“ 4520 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
5. STR „ČULJAK“ 52,11 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
6. TEHNOSTAR  d.o.o 46,43 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
7. TIK „VRDOLJAK“ d.o.o. 52,41 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
8. EKO STRIDON  d.o.o. 47,11 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
9. Str „EDI“ 47,11 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
10. MC „GRANITI“ 23,70 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
11. Mljekara „SUŠA“ 10,51 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
12. Bravarko limarska  radnja 28,10 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
13. Kovačka radnja „Ćosić“ 25,50 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
14. STR „ZM“ 47,11 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
15. Franjevački samostan Livno 94,11 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
16. MASTER INVEST d.o.o. 56,10 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
17. Cvijećarnica „MARIJANA“ 96,03 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
—-
18. Župa Svih svetih 94,91 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
19. Poljoprivredna djelatnost „Stipe“ 01,41 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
20. Diječji vrtić „MALI PRINC“ 85,10 Financiranje iz  Proračuna
21. Autoprijevoznik ELVIR ŽUNIĆ Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
22. GOGO d.o.o. 47,11 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
23. Medžlis Islamske zajednice 94,91 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
24. STR „REMIX SHOP“ 47,19 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
25. Bravarska radnja „ZIZIN“ 45,20 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
26. MMGHELALDUS d.o.o. 47,74 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
27. Stolarska radnja DAVOR 20,30 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
28. HARI vl. Haris Jahić 52,20 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
29. Župa bezgrešnog začeća Vidoši 94,91 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
30. Krojački salon „ANELA“ 14,13 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
31. „ORHIDEJA“ krojačka radnja 14,13 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
32. HUBERT d.o.o. Vitez Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
33. Auto servis „ANČIĆ“ 45,20 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
34. B KRUG d.o.o. 47,52 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
35. Knjigovodstveni servis „MK“ 69,20 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
36. Pršutoreznica A. Vidović 82,92 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
37. Autoservis „MRŠA! 45,20 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
38. NEVWEILER d.o.o 17,402 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
39. Pčelarstvo „SANELA“ 01,49 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
40 Samostalni prijevoznik „ŽUNIĆ“ 49,41 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
41. Jasmin Ključo Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
42. STR „POKRETNA TRGOVINA“ vl. Čuljak 47,11 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
43. BIS  d.o.o. 47,74 Ne zadovoljava uvjete točka I iz  Predmet Javnog poziva
44. Vrtić „SUNČANI MOST“ Financiranje iz Gradskog Proračuna

POVJERENSTVO: Fikret Sitnić – predsjednik, Dragica Jozić- član , Višnja Perković- član

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply