Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj ţupaniji

vlada

Jučer su u zgradi Vlade Hercegbosanske ţupanije ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa
Hercegbosanske ţupanije, Petar Galić i predsjednik ŢO Samostalnog sindikata osnovnog
odgoja i obrazovanja HBŢ, Ante Klišanin potpisali Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog
odgoja i obrazovanja u HBŢ.
Na početku sastanka ministar Galić pozdravio je nazočne i iskoristio priliku da zahvali
rukovodstvu Sindikata kao i svim djelatnicima osnovnih škola na strpljenju i razumijevanju,
te se osvrnuo na proteklo razdoblje kroz koji je usklaĎivan i dogovaran Kolektivni ugovor za
djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj ţupaniji.
Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja HBŢ, Ante Klišanin
odgovorio je na upit jesu li kao sindikalna strana u pregovorima zadovoljni ovim Kolektivnim
ugovorom? MeĎu ostalim, rekao je:“ Moram reći da smo prilično zadovoljni ovim
Kolektivnim ugovorom, jer nismo izgubili ništa od ranije stečenih prava, a napravili smo
pozitivne pomake na više područja. Istaknuo bih da smo kao Pregovarački tim zadovoljni
otvorenom i korektnom suradnjom s Vladom Hercegbosanske ţupanije i resornim ministrom
Galićem koji je uistinu, kako i sam često naglašava, ministar prosvjetnih djelatnika, a ne
druga strana. Unatoč pozitivnim pomacima ostaje veliki upitnik koji moramo riješiti u
narednom razdoblju, a to je rad na koeficijentima. Zbog toga ovaj ugovor potpisujemo na
jednu godinu, a uskoro ćemo početi s pronalaţenjem rješenja o ovom pitanju“.
Potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora ministar Galić kazao je da su pored općih odredbi
regulirani radni odnosi, radno vrijeme, plaće i naknade plaće, zaštita djelatnika, prestanak
ugovora o radu i druge odredbe koje pobliţe reguliraju prava i obveze djelatnika osnovnih
škola Hercegbosanske ţupanije. Uz ostalo izrazio je i podizanje osnovnih prava djelatnika
osnovnog obrazovanja na višu razinu te daljnju suradnju sa Sindikatom osnovnog odgoja i
obrazovanja HBŢ.
Potpisivanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u
Hercegbosanskoj ţupaniji nazočili su i članovi pregovaračkog tima SSOOiO HBŢ-a: Stipo
Pravdić, Jozo Gudelj, Adela Vrdoljak, Filip Čelar i Ante Klišanin te iz Samostalnog sindikata
osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH: Selvedin Šatorović – predsjednik, Mirzet Pozderović –
dopredsjednik, Saudin Sivro i Omer Tipura – članovi Upravnog odbora Samostalnog
sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH.

Vlada HBŽ