Potpisan Kolektivni ugovor za uposlenike u MUP-u Hercegbosanske županije

mup

Prema ovlaštenju Vlade Hercegbosanske županije Kolektivni ugovor za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije 2. veljače 2018. godine potpisali su ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević i predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a u Hercegbosanskoj županiji, Dražen Mišić.

Ugovor je potpisan poslije nekoliko održanih sastanaka između predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i predstavnika ovoga Sindikata.

Vlada Hercegbosanske županije prepoznala je značaj i potrebe djelatnika MUP-a što je i razvidno u potpisanom Kolektivnom ugovoru. Među ostalim,osnovna plaća uposlenika utvrđuje se množenjem koeficijenta platnog razreda sa osnovicom za plaću koju utvrđuju Sindikat i Vlada Hercegbosanske županije zajedno . Utvrđeni iznos iz stavka 1. članka 26. uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža za uposlenika ministarstva, a najviše do 20%.

Kad je riječ o dodatku na plaću policijskim službenicima zbog rizika, odgovornosti i složenosti poslova pripada trajni dodatak na osnovnu plaću u iznosu do 30% osnovne plaće. Zbog manjka policijskih službenika utvrđen je poseban dodatak svim policijskim službenicima u određenom postotku od osnovne plaće od 1% do 9,73% po činu na mjesečnoj razini. U tom kontekstu policajac ima najviši dodatak od 9,73%. Važno je istaknuti da se za državne službenike i namještenike koji rade na radnim mjestima na kojima se obavljaju poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada ,a koji su štetni za zdravlje, utvrđuje poseban dodatak na osnovnu plaću u iznosu do 20%.

Poslovi koji se odnose na posebne uvjete rada su,uz ostalo, rad sa naoružanjem, streljivom, minskoeksplozivnim sredstvima, radioaktivnim sredstvima, lakozapaljivim sredstvima, otrovnim i drugim kemijskim sredstvima koji imaju štetan utjecaj na zdravlje.

Ovim Kolektivnim ugovorom predviđen je i dodatak za prekovremeni rad, rad subotom i nedjeljom je veći za 10%, a rad noću i rad po izvanrednom rasporedu veći je za 5% u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor.

Novi Kolektivni ugovor predviđa i obuhvaća stimuliranje uposlenika. Dodatak na ocjenu rada ostvaraju uposlenici koji budu ocjenjeni ocjenom: „izuzetno uspješan“ i „odličan“. U tom slučaju povećanje plaće tako ocjenjeni uposlenici imat će do 15% od visine plaće utvrđene za to radno mjesto ili čin, a za ocjenu „uspješan“ i „veoma dobar“ stječu pravo na povećanje plaće u iznosu najviše do 10% od visine plaće utvrđene za to radno mjesto ili čin. Prema potpisanom Kolektivnom ugovoru ukupan broj ovako ocjenjenih ne može biti viši od 15% ukupno uposlenih.

U sveobuhvatnom Kolektivnom ugovoru predviđene su naknade za prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, naknade za izum i tehničko unaprjeđenje koje koristi MUP-u Hercegbosanske županije, naknade za slučaj teške povrede na radu, teške bolesti i teške invalidnosti. Prepoznavanje važnosti i osjetljivosti rada manifestira se i na predviđeno pravo na otpremninu prigodom odlaska u mirovinu uposlenika. Otpremnina će biti u visini 5 ostvarenih prosječnih neto plaća uposlenika u posljednjih 5 mjeseci ili u visini peterostrukog iznosa prosječne plaće iz prethodnog mjeseca isplaćene u Federaciji BiH ako je to za njega povoljnije.

Ovo su samo neki od segmenata iz Kolektivnog ugovora kojim se poboljšava materijalni status uposlenika u MUP-u Hercegbosanske županije.

Ovim pravnim aktom obuhvaćen je rad i postupak djelovanja Sindikata, rješavanje kolektivnih radnih sporova, a MUP Hercegbosanske županije osigurat će bez naknade za rad Sindikata sve materijalno – tehničke uvjete, prostor za rad i druge tehničke pretpostavke.

Vlada HBŽ