Potvrđena oslobađajuća presuda Zdenku Andabaku za ratni zločin protiv Srba u Livnu

Udruga branitelja Domovinskog rata HVO, obavještava sve hrvatske branitelje, a posebno bivše pripadnike Vojne policije, da je danas pred Sudom BiH potvrđena oslobađajuća presuda Zdenku Andabaku, zapovjedniku Vojne policije za ratni zločin protiv Srba u Livnu. 

Naime, u montiranoj lažnoj optužnici protiv Zdenka Andabaka, među ostalim se navodi:

U vremenskom razdoblju od travnja 1992. godine do lipnja 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Hrvatskog vijeća obrane i Vojne policije HVO-a Livno usmjerenog protiv civilnog srpskog stanovništva općine Livno, znajući za taj napad i svjestan da njegove radnje čine dio toga napada, Zdenko Andabak u svojstvu zapovjednika Vojne policije HVO za Operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina … zajedno s drugim pripadnicima Vojne policije HVO Livno, sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu…“ 

Nakon što je oslobođen za ratne zločine protiv Bošnjaka u Livnu, ovo je druga oslobađajuća presuda hrvatskom domoljubu, branitelju i zapovjedniku Zdenku Andabaku, a put kojim je prošao bio je dug i trnovit. Udruga branitelja Domovinskog rata HVO je oduvijek stajala iza lažno optuženog Zdenka Andabaka, zapovjednika Vojne policije i javno se suprotstavljala napadima kojima je bio izvrgnut ne samo Zdenko Andabak, nego i hrvatski narod i HVO. 

Udruga branitelja Domovinskog rata HVO-a u dogovoru sa Zdenkom Andabakom će organizirati zajedničku proslavu povodom oslobađajuće presude za udruženi zločinački pothvat hrvatskom uzniku, heroju i zapovjedniku Zdenku Andabaku. 

Livno, 15. ožujka 2018.

Tajnik i glasnogovornik Udruge: Jakov Perković