Poziv na proslavu 35. godišnjice mature Ekonomske škole

školaž

Poziva se generacija maturanata Ekonomske škole u Livnu, generacija 1981./’82. godine na proslavu 35. godišnjice mature, dana 12.08.2017. u 18 sati. Okupljanje ispred škole.

KONTAKTI:
Mirjana Mihaljević – 063 463-228
Ivanka Maglica Stojanović – 063 979-550
Božena Dalić Vujeva – 063 809-832
Jasna Spaić Mišić – 063 395-755