Pravobraniteljstvo mora štititi interese BiH kao pomorske države

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozdravio je inicijativu državnog ministra za civilne poslove Adila Osmanovića kojom se od Pravobraniteljstva BiH traži da pokrene pravnu proceduru zaštite interesa BiH koje joj po Konvenciji UN-a pripadaju kao pomorskoj državi. “Osmanović je iskoristio put koji je u ovom času jedini moguć s obzirom na naše odnose u BiH, s obzirom da BiH ima lidere koji štite interese drugih zemalja”, poručio je Izetbegović u subotu u Sarajevu.

Oni koji rade u Pravobraniteljstvu BiH, kako je dodao, imaju obvezu da svojim aktivnostima zaštite interese BiH. “I odgovorni su u slučaju neaktivnosti, dakle nepoduzimanja aktivnosti, također su odgovorni. Ići ćemo prema Sudu za pravo mora u Hamburgu i tražiti pomirenje sa Hrvatskom. To je prva stepenica, da se pomire dva interesa”, rekao je Izetbegović, navodeći da je interes BiH pristup otvorenom moru i Hrvatske da spaja svoj teritorij.

Dodao je da će se prvo krenuti sa “pokušajem pomirenja i Pravobraniteljstvo će morati da krene u tom smjeru”. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, povodom pokretanja pravne procedure za zaštitu prava i interesa Bosne i Hercegovine na moru, jučer je uputio inicijativu Pravobraniteljstvu BiH da pokrene pravne procedure zaštite interesa BiH koji joj pripadaju kao pomorskoj državi, potpisnici UNCLOS-a.

“Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine je dužno i nadležno da brani interese Bosne i Hercegovine, kao i da koristi sva pravna sredstva u očuvanju i zaštiti istih”, naveo je Osmanović.

https://www.bljesak.info