Predstavljen drugi broj časopisa Cleuna

U sklopu manifestacije Livanjsko kulturno ljeto 2017. godine, u petak, 4. kolovoza upriličeno je predstavljanje drugoga broja muzejskoga časopisa Cleuna. Vodstvo Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica je iznjedrilo i drugi broj ove znanstvene i stručne publikacije. Časopis je predstavljen u prostorijama Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica, a predstavili su ga Dražena Džeko, ravnateljica FMGG-a, dr. sc. Maja Petrinec iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, te predsjednik Upravnog vijeća FMGG-a i član uredništva Cleune Damir Tadić.

 
Dražena Džeko pozdravila je sve prisutne i izrazila im dobrodošlicu, uz najbolje želje da će i drugi broj znanstveno stručne publikacije Cleuna nastaviti poticati autore da objavom radova u sljedećim brojevima ovog časopisa budu dio ovog vrijednoga i prepoznatoga projekta.

 
Dr. sc. Maja Petrinec pobliže je upoznala prisutne sa sadržajem ovoga broja publikacije, predstavivši im petnaest znanstvenih, stručnih i preglednih radova iz područja povijesti, umjetnosti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije i bibliografije. Prisutne je uvela u problematiku časopisa predstavljajući redoslijedom radove: Aleksandra Jašarevića Bregovi nad Bakarama, naselje starčevačke kulture u sjevernoj Bosni; Adnana Busuladžića Nepublicirani antički nalazi sa lokaliteta Čipuljići kod Bugojna; Milke Đukić Nalazi antičke keramike sa Kastela i Haništa u Banjoj Luci; Marije Marić Baković Arheološko-etnološka i povijesno umjetnička studija o razvitku livanjskih dvodijelnih spona; Mirana Palčoka Livanjski pijetlovi, Ostatci kulta pijetla u livanjskome kraju; Ružice Barišić Iz fundusa stare knjižnice Franjevačkoga samostana sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu; Bratislava Teinovića Privredna oaza banjalučkih trapista (1869/78- 1941); Damira Tadića Livnoer arbeit; Jele Duvnjak Neredovito sklapanje braka u livanjskom kraju; Josipa Gele Konzervatorsko-restauratorski radovi na zvonicima i zapadnom pročelju crkve sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu; Suzane Damiani Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnome osliku samostanske crkve sv. Petra i Pavla na Gorici; Željke Markov Darovana zbirka suvremene hrvatske grafike iz zbirke Biškupić; Tomislava Perkovića Odjeci Morejskoga rata 1684.-1699. u livanjskom kraju i njegove posljedice za katolički puk; te fra Anđelka Baruna Djelovanje franjevaca na livanjskome samostanskome području do 1860. godine.
Damir Tadić naglasio je sve glavne odrednice ovoga časopisa te istaknuo strateške ciljeve koje je trebalo ostvariti pokretanjem ove multidisciplinarne publikacije. Istaknuo je da časopis Cleuna na pravi način afirmira Livno te šalje jasnu poruku o perspektivi i mogućnosti izdavača, te da predstavlja iskorak i začetak nove dimenzije u djelovanju FMGG-a. Dodao je da je ovaj projekt nastavak pune integracije Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica u uvezani sustav prestižnih muzejskih i galerijskih ustanova, ali i u domaću znanstvenu zajednicu.
Na posljetku se okupljenima još jednom zahvalila ravnateljica FMGG-a, a za glazbeni dio večeri pobrinuo se mladi livanjski glazbenik Ivan Šušnjar.