Pregršt je različitih stavova među “Duvanjskim disidentima”

TOMISLAVGRAD – Tijekom dana održan je Kolegij Skupštine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s V sjednice Kolegija;
2. Razmatranje pristiglih materijala i
3. Tekuća pitanja.

Zapisnik s V Kolegija Skupštine usvojen je jednoglasno.

U okviru druge točke predsjedatelj Skupštine upoznao je nazočne članove Kolegija da su od Vlade Hercegbosanske županije na Skupštinu dostavljeni materijali za dvije točke i to: 1. Dokument Okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022. godine i Odluka Vlade Hercegbosanske županije o davanju suglasnosti na Dokument Okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje od 07.10.2019. godine i 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine.

Pored navedenih točki od Vlade na Skupštinu Hercegbosanske županije od strane Središnjeg izbornog povjerenstva dostavljen je akt kojim se izvješćuje da je Odluka o prestanku mandata i dodijeli slijedećem kvalificiranom kandidatu kojom je utvrđen prestanak mandata u Domu naroda Parlamenta FBiH Dušku Radunu, a isti se dodjeljuje Aleksandru Štrbcu iz Drvara. Obzirom na navedeno na slijedećoj sjednici Skupštine novi zastupnik u Skupštini Aleksandar Štrbac položit će prisegu nakon čega će se dostaviti SIP-u ovjerena kandidacijska lista za izbor delegata iz reda srpskog naroda u Dom naroda parlamenta FBiH.

Isto tako pored navedenih točaka bit će usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Skupštine i zastupnička pitanja.

Na II sjednici Skupštine Hercegbosanske županije postavili smo dva zastupnička pitanja: 1. Zapošljavanja u javnom sektoru u razdoblju od 1 siječnja 2019. godine do 01. travnja 2019. godine (link: https://docdro.id/QhBKpsX) i 2. Usvajanje Prostornog plana Hercegbosanske županije (link: https://docdro.id/lvxPExi ). Na postavljena pitanja nisu dostavljeni odgovori.

U ime Županijske neovisne liste na Kolegiju predložili smo da se za slijedeću sjednicu Skupštine uvrsti i slijedeća točka: Informacija o migrantskoj krizi u BiH s posebnim osvrtom na stanje u Hercegbosanskoj županiji. Predsjedatelj Skupštine dao je pojašnjenje da je kratko vrijeme za uvrštavanje na dnevni red za slijedeću sjednicu Skupštine, a da bi se ista točka mogla obraditi na jednoj od slijedećih sjednica nakon što ista bude pripremljena od mjerodavnih tijela.

Donesena je odluka da se redovita sjednica Skupštine Hercegbosanske županije održi u petak, 15. studenog 2019. godine, s početkom u 11,00 sati.

Pored navedenih točaka u ime Županijske neovisne liste istakli smo problem neimenovanja mandatara od strane predsjedatelja Skupštine uz konzultacije s dopresjednicima.

Posebno smo naglasili da je krajnje neozbiljno od onih koji su odgovorni za imenovanja da isti to do danas nisu uradili obzirom da imaju Odluku Kluba hrvatskih zastupnika.

Ukazali smo na probleme u funkcioniranju postojeće Vlade u rasulu kao i nedovoljne aktivnosti zastupnika u Skupštini obzirom da su do sada održane samo dvije redovite i tri izvanredne sjednice.

Također, smo naglasili da je očito rad Vlade i Skupštine blokiran od strane dvije osobe i dvije organizacije unutar HDZ BiH koje su i dalje u međusobnoj političkoj borbi za prevlast u Hercegbosanskoj županiji.

Istakli smo da ne želimo biti i dalje taoci tih sukoba i tražimo od predsjedatelja Skupštine da uz konzultacije s dopresjednicima imenuje mandatara u suprotnom pokrenut ćemo Inicijativu za smjenu predsjedatelja Skupštine koju ćemo dostaviti na potpis svim zastupnicima u Skupštini početkom slijedećeg tjedna ukoliko se u međuvremenu po tom pitanju ne bude ništa poduzimalo.

Također, smo ponovo problematizirali način na koji se pristupilo smjenama upravljačkih struktura u JP ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres obzirom da istima nije omogućeno da podnesu Izvješće o svom radu za prethodno razdoblje, što je trenutna većina u Skupštini navela kao glavni razlog smjena u Društvu i gubitku povjerenja.

Bez obzira na smjene predložili smo da se održi tematska sjednica ((link: https://docdro.id/HYWPNab) na kojoj bi se raspravljalo o Izvješćima o radu upravljačkih struktura u Društvu kao i o stanju u i oko Društva s tim da je naš prijedlog da navedeno pripreme dosadašnji članovi Skupštine, Nadzrnog odbora i Uprave Društva.

Većina članova Kolegija daje potporu stavu da se održi tematska sjednica o stanju u Društvu međutim većina smatra da to treba napraviti članovi novih upravljačkih struktura nakon što se napravi revizija poslovanja od strane neovisne revizorske kuće.

U neslužbenom dijelu i pojedinim kontaktima s određenim osobama moglo se doći do zaključka da unutar „Disidenata“ odnosno OO HDZ BiH Tomislavgrada ima različitih stavova u pogledu idu li do kraja u preuzimanju vlasti zajedno s HDZ 1990, SDP BiH, NSRZB i HRS ili se vraćaju unazad na početne pozicije unutar Županijskog odbora HDZ BiH.

Je li to baš tako ili se želi zaštititi Ivan Vukadin i još neki od istaknutijih članova iz OO HDZ BiH Tomislavgrad unutar HDZ BiH kako isti ne bi bili politički sankcionirani obzirom da im prijeti raspuštanje i brisanje iz članstva pri tom žrtvjući osobno mnogo toga i na taj način šaljući sliku u javnost o neposluhu određenog broja članova čime bi teret političke odgovornosti bio prebačen na druge.

Znajući o kakvim osobama se radi teško je reći koja je od ove dvije opcije izglednija tako da se i dalje očekuje politička borba i nadmudrivanja unutar članova HDZ BiH iz Tomislavgrada i Livna predvođenih svojim neprikosnovenim političkim autoritetima Borjanom Krišto i Ivanom Vukadin.

Rezultat je teško prognozirati zbog čega pozivamo sve osobe u sukobu da konačno prekinu ovo talačko stanje u Županiji u kojem nas drže već više od godinu i da što prije pristupimo imenovanju Vlade i normalnom funkcioniranju kako bi mogli okrenuti se rješavanju nagomilanih problema iz raznih životnih oblasti, navodi se u priopćenju Županijske neovisne liste.

Autor: Dnevno.ba