Završen štrajk liječnika u HBŽ

vlada

Nakon gotovo dva mjeseca pregovora, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Jozić i ministrica Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Vasilija Broćeta održali su jutros, 17. siječnja 2018. godine u zgradi Vlade HBŽ, sastanak s predstavnicima Sindikata liječnika HBŽ, na kojemu se razgovaralo o zaključenju Kolektivnog ugovora i prekidu štrajka.

Nakon dobivanja Rješenja o reprezentativnosti Sindikata liječnika HBŽ, dogovoreno je povećanje satnice s 2 KM na 2,24 KM uz povećanje koeficijenta za 0,5 u 2018. godini, te još dodatnih 0,5 u 2019. godini.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije sa dogovorenom satnicom, koeficijentima i ostalim odredbama, potpisati će se nakon što se provede predviđena procedura i dobije suglasnosti Vlade HBŽ. Predviđeno trajanje Kolektivnog ugovora je dvije godine, s mogućnošću produljenja dogovorno s potpisnicima.

Ministarstvo je prihvatilo prijedlog Sindikata liječnika HBŽ o prekidu obustave rada liječnika i stomatologa Hercegbosanske županije, zaključno s danom 17. siječnja 2018. godine.

Vlada HBŽ