Priopćenje Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije

požar

Županijska Uprava civilne zaštite u cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite od prostornih požara obraća se građanima sa slijedećim priopćenjem:

S obzirom na duži period visokih temperatura i bez oborina, kao i neodgovornog ponašanja pojedinaca pri spaljivanju korova i mogućnosti namjernog izazivanja požara na prostoru Hercegbosanske županije kao i mogućnosti izbijanja velikog broja prostornih požara i ugroze naseljenih mjesta i pričinjavanja značajne materijalne štete, pozivamo građane Hercegbosanske županije da ne pale vatru na otvorenom prostoru (pašnjaka, strništa, korovi i sl.) koja zbog nepažnje i nemara često izmaknu kontroli te ugroze prirodne resurse,materijalna dobra i ljudske živote.

U slučaju pojave požara građani su dužni sami pristupiti gašenju početnih požara, a ako se požar ne može ugasiti bez opasnosti za sebe i druge osobe, potrebno je odmah obavijestiti vatrogasno društvo na broj telefona 123, policiju na broj telefona 122 ili županijski Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 200-965.

Ako građanin ne postupi na propisan način predviđene su kazne u iznosu od 250,00 do 750,00 KM što je pripisano člankom 3. županijskog Zakona o zaštiti od požara i Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara. Nadležni inspektori za zaštitu od požara će u suradnji sa pravosudnim organima i policijom poduzimati potrebne mjere i radnje protiv osoba koje budu osumnjičene za izazivanje požara.

Zakonom o šumama predviđene su kazne u iznosu od 1.000,00 do 5.000.00 KM za Županijsko šumsko gospodarsko društvo ili drugu pravnu osobu ako ne osigura monitoring i čuvarsku službu i ne poduzme preventivne mjere zaštite od požara. Za osobe koje lože vatru u šumi ili na šumskom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume predviđene su kazne od 500,00 do 3.000,00 KM, navodi se u priopćenju Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije.

Vlada HBŽ