PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

1

Poštovani,

Izazvani Prilogom, koji je prikazan o Turističkoj zajednici, nakon godinu i pol dana strpljenja odlučili smo izreći svoje mišljenje i činjenično stanje. Cjelokupnu situaciju s Turističkom zajednicom treba sagledati sa svih strana: od strane bivše direktorice, od strane djelatnika, i od strane Ministarstva gospodarstva.
Naime, činjenica je da 15 mjeseci djelatnici nisu dobili plaću, samim tim nisu ni zdravstveno ni socijalno osigurani. Izabrana su nova Tijela, izabran je v.d., prema našim informacijama bivša direktorica je pozivana od strane Ministarstva gospodarstva, da preda pečat i dokumentaciju, međutim to nije učinjeno. Odluke nisu pravovaljane jer se nisu mogle ovjeriti pečatom koji je još uvijek u posjedu bivše direktorice. Nama kao djelatnicima nije jasno kako je moguće da prilikom odlaska u mirovinu, bez obzira na razrješenje i situaciju, dokumentacija i pečat nisu predani osnivaču (Ministarstvu gospodarstva) bez obzira jesu li Tijela pravovaljana.
U više navrata smo odlazili u Ministarstvo, razgovarali i sa predsjednikom Vlade, stalno nam je obećavano da će se to riješiti. Dobru volju smo dočekali s tim da je na sjednici Vlade održane dana 16.12.2016.god. donesen Zaključak da se u roku od petnaest dana donese Uredba po kojoj bi se omogućio rad Turističke zajednice. Iako je prošlo više od petnaest dana od te sjednice, Uredbe još uvijek nema.

Djelatnici Turističke zajednice HBŽ