Prodaja rabljenih vozila MUP-a

mup

Temeljem Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila
br. 02-1-02-8142/17. od 23.05.2017. godine
Ministarstvo unutarnjih poslova HB županije

O G L A Š A V A
prodaju rabljenih motornih vozila putem licitacije – II krug

Dana 22.08.2017. godine sa početkom u 12,00 sati u
Ministarstvu unutarnjih poslova u Livnu( sala za sastanke),
obavit će se II krug prodaje slijedećih rabljenih m/v
putem licitacije:
1. Škoda Fabia karavan 1,9 SDI, god.proizvodnje 2007.
boja policijska, vozilo u voznom stanju,
početna cijena 1.360,00 KM
2. Golf IV 1,9 SDI, god.proizvodnje 2001. boja policijska,
vozilo u voznom stanju, početna cijena 880,00 KM

Svi sudionici licitacije vozila dužni su na blagajni MUP-a
uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene m/v
za koje licitiraju, a najkasnije JEDAN SAT prije početka
licitacije.
Vozila se mogu pogledati u krugu MUP-a u sjedištu,
svaki radni danu vremenu od 08,00-16,00 sati.
Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon
034/206-042 ili 034/201-900, kućni 222.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA