Programski ciljevi kandidata HRVATSKE REPUBLIKANSKE STRANKE na listi MOST-a na izborima u RH

G.O. HRS‐a LIVNO NA LISTI MOSTA NL‐a ZA 11. Izbornu jedinicu

Prije 24 godine prostor današnje Hercegbosanske županije je zajedno sa ostatkom Herceg Bosne ušao u sastav Federacije BiH. Tada smo bili jedan od najrazvijenijih krajeva novonastale  federacije. Nakon 24 godine smo najnerazvijenija županija u Federaciji!

Razloge zašto je to tako treba tražiti u neravnopravnoj raspodjeli javnih prihoda u BiH, ali još više u nesposobnosti neokomunističke elite koja nas je vodila na lokalnoj razini. Republika Hrvatska  mora spoznati potencijale koje ima naša županija i to će nam, kao saborskim zastupnicima, biti jedan  od glavnih prioriteta.

Lobirati ćemo za investicije iz Republike Hrvatske u HBŽ, investicije koje su u potpunosti  izostale. Paralelno s time, na lokalnoj razini ćemo smijeniti korumpiranu elitu i omogućiti neometanu i  transparentnu implementaciju investicija.

Pri definiranju pristupa EU fondovima, inzistirati ćemo na projektima međudržavne i  međužupanijske suradnje između naše županije i susjedne Dalmacije.

Inzistirati ćemo na izmjenama međudržavnog pograničnog sporazuma i tražiti proširenje  pograničnog pojasa na 30 kilometara. Lokalnim proizvođačima se mora olakšati pristup tržištu susjedne
Dalmacije, osobito tijekom turističke sezone. Milijuni potrošača su tu pred našim pragom, a naši  proizvodi danas ne mogu do njih!

Inzistirati ćemo na pravičnom rješenju pitanja Buškog jezera! U prvoj fazi tražit ćemo od RH  plaćanje dospjelih obveza (preko 15 miliona KM), a nakon toga da se trajno riješi korištenje vodnog  bogatstva naše županije! Proračuni Livna i Tomislavgrada će na taj način moći postati razvojni.

Nema kompromisa i šutnje zastupnika HRS‐a iz 11. izborne jedinice kada su u pitanju prava Hrvata iz BiH i dijaspore!
Naši zastupnici neće biti ničiji šutljivi žetoni!

Do kraja i jasno ćemo upoznati hrvatsku javnost sa stvarnim problemima i potrebama Hrvata izvan Hrvatske!
Kristina Mandić, Ivica Brešić , G.O. HRS Livno

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply