Prometna nesreća u Lopaticama

Samo pukom srećom nema stradalih s obzirom da se radi o dionici ceste uz kojom svakodnevno ljudi šetaju.

Automobil je klizao po zaštitnoj ogradi 30tak metara , na kojoj se na kraju i zaustavio i samo nekoliko centimetrima ga je dijelilo da ne završi u provaliji od 3-4 metra.

Selo Lopatice