Prometno prevetivna i edukativna akcija „Počela školaska godina- zaštitimo djecu u prometu“

Auto moto klub Livno ( AMK Livno), auto moto savez u BiH (AMSuBiH) u suradnji sa PP Livno i Osnovnim školama, organizira prometno preventivnu i prometno edukativnu akciju „Počela je školska godina-zaštitimo djecu u prometu“.

Planom akcije predviđeno je predavanje za djecu prvih razreda osnovne škole, a sa učenicima 6 razreda formirati će se školske prometne patrole, koje će zajedno s djelatnicima policije zaustavljati vozila, i vozačima, roditeljima i sudionicima u prometu dijeliti prigodne letke tiskane za ovu akciju.

Cilj akcije je preventivno djelovati i utjecati na vozače i roditelje da svojim općim pozitivnim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa i da se smanji rizik od nastajanja prometnih nezgoda u kojima stradaju djeca. Imajući u vidu činjenicu da učenici osnovnih škola, posebice djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuće do škole i povratku do kuće.

Školske prometne patrole učenika 6 razreda biti će organizirane u
– utorak 18.rujna 2018 od 13 sati ispred OŠ „Ivana Goran Kovačić“ u Livnu,
– srijeda 19.rujna 2018. od 13 sati.OŠ Fra Lovro Karaula Livno

Predavanje će se provesti od 18.-21.rujna 2018. godine, u središnjim i područnim školama u dogovoru sa ravnateljem škola i djelatnicima policijske postaje Livno.

Prigodnim letcima vozače želimo upozoriti na početak školske godine i povećan broj djece na prometnicama, a učenike (one najmlađe) savjetovati kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu

S poštovanjem!

Tajnik Dragan Koprčina