PRONAĐENE 74 LAŽNE DIPLOME: Pošta, Telecom, Elektroprivreda, Lutrija….

SARAJEVO – U dosadašnjem procesu revizije diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija, te gospodarskim društvima u većinskom vlasništvu FBiH utvrđeno je postojanje 74 nevjerodostojne diplome, navodi se iz Vlade FBiH.

Konkretnije, jedna u Financijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu d.d. Sarajevo, četiri u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, pet u Federalnom zavodu MIO, 20 u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, tri u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, devet u Lutriji BiH, 16 u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, dvije u Poreznoj upravi FBiH, po jedna u KPZ-ima poluotvorenog tipa u Sarajevu i Orašju, jedna u KPZ zatvorenog tipa u Zenici i osam u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin.

– Institucije, tijela, organi uprave i upravne organizacije, javna poduzeća i ustanove, te gospodarska društva, koji nisu završili proces revizije diploma, zaduženi su da to učine u 2020., planirajući potrebna sredstva u svojim proračunima. Proces provjere vjerodostojnosti diploma/svjedočanstava još nije završen, prije svega zbog plaćanja naknada za sami proces, a za što nisu bila planirana sredstva u proračunu. Problemi su nastali zbog zahtjeva za plaćanjem naknade za provjeru vjerodostojnosti od strane Sveučilišta u Mostaru, Arhiva Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Banjoa Luci, sveučilišta u Republici Hrvatskoj, te univerziteta u Republici Srbiji. Za određen broj diploma/svjedočanstava, utvrđeno je kako provjera vjerodostojnosti ne može biti izvršena zbog uništene dokumentacije za vrijeme ratnih djelovanja 1992.-1995., stoji u priopćenju.

Pada broj učenika

Federalna vlada je upoznata sa informacijom o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019./20. u FBiH koja će, zajedno s predloženim preporukama, biti upućena vladama županija. Analizom trenda od školske 2014./15. do 2019./20. uočljivo je smanjenje broja učenika upisanih u prvi razred osnovne škole za 2.986 ili 13,41 posto. Treba naglasiti da je obuhvat djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovu školu potpun ili gotovo potpun u Tuzlanskoj, Zeničko-dobojskoj, Bosansko-podrinjskoj, Sarajevskoj i Hercegbosanskoj županiji, a evidentno je povećanje broja i u ostalim županijama. Ukupan broj učenika osnovnih škola u FBiH za ovaj razdoblje je manji za 12.585 ili 6,46 posto. Broj učenika upisanih u prvi razred srednjih škola u FBiH u tekućoj godini, u odnosu na period 2014./15 – 2019./20. godina, prema podacima iz osam županija, manji je za 18,66 posto. Sličan negativan trend je prisutan i kada je riječ o podacima o ukupnom broju učenika srednjih škola u FBiH za razdoblje 2014./15 – 2019./20. godina. Broj učenika srednjih škola u ovom razdoblju za FBiH, zasnovano na analizi podataka za osam županija, za tekuću školsku godinu smanjen je za 23,27 posto. U preporukama danim u ovoj informaciji je navedena potreba da svoj djeci predškolskog uzrasta bude osigurano uključenje u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, te da bude uspostavljen efikasan sustav evidentiranja djece koja se ne upisuju osnovnu i srednju školu i napuštaju osnovno i srednje obrazovanje prije njegovog završetka. Također, potrebno je razvijati i podržati programe naknadnog stjecanja osnovnog i srednjeg obrazovanja za odrasle bez kvalifikacije i osigurati određena sredstva za ovu namjenu iz federalnog, županijskih i općinskih proračuna.

Zapošljavanje

Vlada FBiH dala je suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. Sukladno ovom programu, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. planirana su sredstva u iznosu od 4.680.688 maraka. Među aktivnostima Federalnog zavoda, a nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih, u 2020. će biti razvoj specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje bi trebale biti realizirane i u suradnji s županijskim službama za zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama. Planirano je da u 2020. mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 18 tisuća nezaposlenih. Prema potrebi i sa obzirom na financijske mogućnosti, eventualne grantove ili iskazanu zainteresiranost partnera i ciljnih grupa, moguće je usklađivanje izmjenama i dopunama programa i Financijskog plana za 2020.

– Kroz programe sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke cilj je zaposliti 18 tisuća osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uslova za stjecanja prvog radnog iskustva, samozapošljavanje, tj. registraciju/pokretanje samostalne djelatnosti/privrednog društva, a za realizaciju ovih programa u 2020. planirano je 91.423.498 maraka, navode iz Federalne vlade.

Analiza poslovanja malih i srednjih poduzeća

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o razvijenosti sektora malih i srednjih poduzeća u FBiH za 2018. i zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, sa ostalim nositeljima razvoja MSP-a, shodno zakonskim odredbama i razvojnim dokumentima, prati stanje u ovoj oblasti i nastavi pružati podršku razvoju ovog sektora. Zaduženo je i da, na osnovu pokazatelja iznesenim u informaciji, kreira odgovarajuće projekte financijske podrške sektoru MSP-a. Analiza MSP sektora u FBiH po strukturi poduzeća pokazuje da je u posljednjih pet godina porastao broj zaposlenih u MSP, te da je lani, u odnosu na proteklih 12 godina, doživio maksimum od 208.533 radnika u 22.652 mala i srednja poduzeća. Po strukturi prednjače mikro subjekti (14.537), zatim mali (6.401), a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekata (1.704). Kad je u pitanju broj uposlenih, najveći broj ih je u srednje kategoriziranim subjektima (105.395), zatim u malim (73.388), dok je najmanje uposlenih u mikro subjektima (29.750). Prosječan broj uposlenih u srednjim poduzećima se povećava u proteklih pet godina (sa 57,16 u 2014. na 61,85 u 2018.), dok se prosječan broj zaposlenih u mikro poduzećima smanjuje (sa 3,04 u 2014. na 2,05 u 2018.). Prosječan broj uposlenih u malim poduzećima je stabilan (11,51 u 2014. i 11,47 u 2018.).

12. prosinac proglašen danom znanosti u FBiH

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti o proglašenju Dana znanosti u FBiH. U znak sjećanja na dan kada je 1975. Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za kemiju, te u znak pijeteta prema ovom eminentnom bh. znanstveniku, 12. prosinac obilježavat će se kao Dan znanosti u FBiH. Vlada je ovaj datum izabrala cijeneći ukupni znanstveni angažman ovog velikog istraživača i njegovu stalnu borbu za afirmaciju i dignitet znanosti, te činjenicu da BiH nema datum na koji bi simbolično bio obilježavan doprinos bh. znanstvenika znanstveno¬tehnološkom razvoju na domaćem i međunarodnom planu.

Autor: Dnevni list