Proračun Grada Livna uvećan za 3,7 milijuna KM / VIDEO

Bivši gradonačelnik grada Livna Luka Čelan

Vijećnici Gradskog vijeća Livno na sjednici u srijedu usvojili su Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna grada Livna za 2020. godinu.

Proračun grada Livna povećan je sa 12,9 na 16,6 milijuna maraka!?

Kao predlagač ove odluke, gradonačelnik Livna Luka Čelan je u obrazloženju istaknuo da je ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom bolesti covid-19, uslijedilo usvajanje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, Odluke o donošenju mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Livna kao i dostavljanje revidiranih projekcija javnih prihoda za općinske, odnosno gradske proračune za 2020. godinu.

Kako bi se provelo naprijed navedeno i mogli financirati povećani rashodi i izdatci, gradonačelnik je vijećnicima prenio da je potrebno izvršiti izmjene i dopune pojedinih proračunskih pozicija Proračuna Grada Livna za 2020. godinu kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna ponovno su, kaže Čelan, u ravnoteži prihodi i primitci, odnosno rashodi i izdatci u proračunu.

Prema usvojenoj odluci, prihodi od poreza na dohodak, smanjeni su sa 1.250.000 na 968.430 maraka, prihodi koji pripadaju Direkciji cesta sa 450.000 na 368.010 maraka, a prihodi koji pripadaju jedinici lokalne samouprave, smanjuju se sa 4.050.000 na 3.541.560 maraka.

Od neporeznih prihoda izdvaja se iznajmljivanje poslovnih prostora koji se smanjuju s 250.000 na 190.000 maraka, od naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta koje se umanjuje sa 80.000 na 60.000 maraka, dok se naknada za uređenje građevinskog zemljišta povećava za 100.000 maraka.

Vezano za tekuće potpore, gradonačelnik je istaknuo one od inozemnih vlada koji se povećavaju na 200.000 maraka, potpore od Federacije s uvećanjem na 1.200.000 maraka, dok se primljene tekuće potpore od HBŽ-a uvećavaju na 700.000 maraka.

U rashodima potpore školstvu se uvećavaju s 900.000 na 1.000.000 maraka, potpora RTV HB uvećava se na 110.000 maraka, s tim da se potpore poljoprivredi i malom poduzetništvu uvećavaju na 600.000 maraka.

U kapitalne izdatke od značajnijih stavki gradonačelnik je spomenuo rekonstrukciju i sanaciju cestovne infrastrukture koja je povećana na 1.200.000 maraka, vodoopskrbni sustav iznosi 3.000.000 maraka, izdatci za Športski centar Zgona povećani su na 665.000 maraka, pozicija izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Pčelice smanjuje se na 100.000, kao i investiranje u uređenje tržnice smanjuje na 100.000 maraka, dok se izdatci za izgradnju mrtvačnice povećavaju sa 150.000 na 300.000 maraka.

Vijećnici Gradskog vijeća Livna usvojili su i Odluku prema kojoj je zabranjen rad trgovinama na području Grada Livna nedjeljom i blagdanima.

Zabrana se odnosi i na trgovine koje djeluju u sklopu benzinskih crpki, a ista stupa na snagu danom donošenja pa je već tako sutrašnji blagdan (Tijelovo) neradni dan za sva pravna i fizička lica iz oblasti trgovine.

Iz gradske službe za inspekcijske poslove poručili su da će na blagdan Tijelova inspekcija pojačano kontrolirati poštivanje ove odluke. Bljesak.info