Proračunski korisnici u HBŽ-u dobili povišicu

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ), na sjednici održanoj u utorak u Livnu, donijela je odluku o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu za sve korisnike Proračuna HBŽ-a u bruto iznosu od 579,25 maraka. Navedena odluka vrijedi do 31. prosinca 2020. godine, a osnovica iz ove odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun HBŽ-a stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine.

Povećanje plaća proračunskim korisnicima prema ovoj odluci iznosi 5 posto, a to je drugo povećanje za vrijeme aktualne Vlade, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ-a. Usvojen je i naputak Ministarstva financija HBŽ-a za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2020. godini, a Vlada je također donijela Odluku o visini novčane naknade korisnicima Proračuna HBŽ-a za topli obrok za fiskalnu 2020. godinu.

Na temelju te odluke uposleniku pripada pravo na novčanu naknadu tijekom rada od 8 maraka za svaki dan proveden na radu, a odluka vrijedi do 31. prosinca slijedeće godine, dok će se visina novčane naknade iz ove Odluke za obračun plaća primjenjivati od mjeseca u kojem proračun stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ-a donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000 maraka, a sve na temelju dospjelih prijava.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava navedenom Ministarstvu za isplatu jednokratne pomoći JU “Centar za kulturu i sport” Drvar za obilježavanje manifestacije, u iznosu od 10.000 maraka. Isto tako, na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, izdvojeno je 10.000 maraka za nabavku sezonskog cjepiva protiv gripe.

Na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR) donesen je Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja HBŽ-a za 2018. godinu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedene strategije iznose 16,34 milijuna maraka za ukupno 51 aktivnost u sva tri cilja.

Poslije razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o radu povjerenstva Programa javnih investicija HBŽ-a, kao i Informaciju o realizaciji Programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici utvrđenog Proračunom HBŽ-a za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ-a.

Usvojeno je i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Odluka o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar. Vlada HBŽ-a usvojila je i rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč i Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća navedenog Doma zdravlja.

U tom kontekstu donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč, stoji u priopćenju.