Kardinal Puljić o sporu Crkve i Islamske zajednice: Kako se ovdje zaustavila gradnja jer je bila džamija?

Na politički kaos u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi, osvrnuli su se članovi Biskupske konferencije BiH. Poručili su kako u državi žive privilegirani građani i da je korupcija postala dio mentaliteta. Ponovno su zatražili povrat crkvene imovine, ali i konačno rješenje statusa vjerskih službenika, odnosno njihovo mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Bez toga su kažu diskriminirani građani BiH.

Za razliku od bivše države u kojoj je, kako je kazao kardinal Vinko Puljić, vladalo jednoumlje, danas vlada troumlje u kojem je sve ispolitizirano. Malo toga nije podložno korupciji; pored običnih građana žive i oni privilegirani kojima odgovara stanje kaosa u kojem se država nalazi.

O kojim podacima je riječ kardinal nije želio govoriti, no jeste o posljedicama takvog djelovanja, a one svjedoče o masovnom odlasku iz Bosne i Hercegovine, ili kako je potvrdio – preko 10.000 katolika godišnje napusti svoj dom.

U zaključcima nakon dvodnevnog zasjedanja Biskupska konferencija osvrnula se i na problem crkve sv. Marije u Jajcu. Uskoro se očekuje ročište na sudu gdje će biti razmatrana tužba Islamske zajednice za povrat u posjed objekta koji je od 1528. godine pretvoren u Sultan-Sulejmanovu džamiju. Biskupska konferencija smatra da objekat treba ostati nacionalni spomenik BiH.

Od vlasti je ponovo zatraženo da konačano riješe povrata crkvene imovine koja se preprodaje i uništava, ali i riješi pitanja koja se odnose na mirovinsko invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih službenika na području cijele BiH.

VIDEO / Puljić o sporu Crkve i Islamske zajednice _ N1