Rezultati testa općeg znanja za početni čin mlađi inspektor i za početni čin policajac

policija

Dana 31.03.2017. godine u prostorijama Srednje strukovne škole “S.S.Kranjčević” Povjerenstvo za izbor je provelo ispit općeg znanja za početni čin mlađi inspektor, te objavljuju rezultate istog:

Lista kandidata koji su uspješno položili test i koji će o daljnjem tijeku testiranja biti naknadno izvješteni:
1. Ivana Babić
2. Alen Turanović
3. Mate Rezo,Jure
4. Eldin Jandrić
5. Ante Kelava
6. Alen Lemo
7. Jozo Popović
8. Grgo Parlov
9. Mirela Halapić
10. Marin Jurčević
11. Andreja Bosnić
12. Adnan Bukvić
13. Josip Matić
14. Marijan Kovač

Lista kandidata koji nisu uspješno napisali test općeg znanja
Isti test mogu pogledati u prostorijama MUP K10, Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 8, Livno
– u četvrtak 06.04.2017. godine od 11,30 – 14,00 sati,
– u petak 07.04.2017. godine od 11,30 – 14,00 sati.
1 Silvija Rančić
2. Vinko Šarić
3. Haris Milak
4. Viktor Milanović
5. Jasna Matić
6. Danijel Duvnjak
7. Stipe Dolić
8. Iva Knežević,
9. Silvija Klišanin
10. Tomislav Duvnjak
11. Hrvoje Đapić
12. Pamela Kamber
13. Leo Šperac
14. Azur Lemo
15. Ivan Milanović
16. Marijan Mašić
17. Amel Kapetanović
18. Marin Tadić,Ante
19. Miroslav Džepina
20. Asmir Orman
21. Ante Čondrić
22. Mate Baković
23. Dragana Polić
24. Vjeran Mioč
25. Nikolina Škrabo
26. Lovre Perković
27. Matea Trboglav
28. Anđela Petro
29. Ivica Ojvan
30. Emina Ortaš
31. Ivan Brnić
32. Hasan Hadžić

Lista kandidata koji nisu pristupili testu općeg znanja:
1. Antea Jozić
2. Jovana Kecman
3. Ante Bokanović
4. Marija Kovač
5. Nikola Dodig

Rezultati testa općeg znanja za početni čin policajac

Dana 30.03.2017. godine u prostorijama Srednje strukovne škole “S.S.Kranjčević” Povjerenstvo za izbor je provelo ispit općeg znanja, te objavljuju rezultate istog:

Lista kandidata koji su uspješno položili test i koji će o daljnjem tijeku testiranja biti naknadno izvješteni:
1. Branimir Duvnjak
2. Teo Berić
3. Armin Kovačević
4. Petar Ištuk
5. Niko Radovac
6. Ivan Pavić
7. Luka Milanović
8. Nikolina Kaselj
9. Lazar Jović
10. Ante Padro
11. Ela Dizdar
12. Emrah Hajdarević
13. Josip Vidović
14. Ivan Jurič
15. Jasmin Torlak
16. Danijel Karadža
17. Omer Seferović
18. Abaz Milak
19. Ante Salapić
20. Nikola Babić
21. Sedin Bučo
22. Jakov Petric
23. Ante Dadić
24. Tomislav Čačija
25. Jakov Jurič
26. Dragan Babić
27. Tadija Radoš
28. Matej Mioč
29. Ivo Krišto
30. Dino Tufekčić
31. Stipe Dolić
32. Marko Žulj
33. Ivan Mioč
34. Mile Mamić
35. Jakov Barać
36. Ivan Mioč
37. Aleksandar Vekić
38. Stevan Vucelja
39. Ivan Pivić
40. Luka Lončar
41. Željko Knežević
42. Minka Smailović
43. Marko Jureta
44. Elvir Isaković
45. Jovan Bodroža
46. Dario Gudelj
47. Andrija Čondrić
48. Zoran Jaman
49. Ante Jezidžić
50. Mario Matić
51. Jure Jurić
52. Mateo Gelo
53. Nikola Barać
54. Milan Marinković
55. Milan Pećanac
56. Saša Bijeljac
57. Slaviša Pećanac
58. Ismir Čorbeg
59. Toni Brešić
60. Ivan Kuliš
61. Mijo Baković
62. Azur Lemo
63. Karla Pašalić
64. Milan Puzigaća
65. Perica Jojić
66. Željko Galić,Todor
67. Marin Jurčević
68. Riad Velagić
69. Igor Mioč
70. Marko Grebenar
71. Ivan Milanović
72. Niko Barišić
73. Duško Radanović
74. Ivo Krišto
75. Antonio Periša
76. Adnan Bukvić
77. Nives Čulo
78. Marko Letić
79. Fabijan Jurčević
80. Miroslav Džepina
81. Anđela Pelivan
82. Ilija Jurič
83. Perica Kuliš
84. Antonio Kovač
85. Ivana Rajić
86. Abaz Hodžić
87. Stipe Grebenar
88. Zvonimir Bodulušić
89. Antonio Jozić
90. Arnes Bešlaga
91. Amir Lakača
92. Monika Periša
93. Marko Bralo
94. Marko Vještica
95. Anđela Petro
96. Leonardo Barać
97. Đorđe Grujić
98. Ante Čeko
99. Marko Krišto

Lista kandidata koji nisu uspješno napisali test općeg znanja
Isti test mogu pogledati u prostorijama MUP K10, Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 8, Livno
– u četvrtak 06.04.2017. godine od 11,30 – 14,00 sati,
– u petak 07.04.2017. godine od 11,30 – 14,00 sati.
1. Ivan Mašić
2. Elvis Dilaver
3. Ivana Kaselj
4. Mustafa Ramić
5. Marko Mihaljević
6. Nikolina Ćosić
7. Marko Dalić
8. Petar Čičak
9. Drago Kasalo
10. Ante Karaula
11. Aner Karahodžić
12. Idriz Ugarak
13. Darija Delić
14. Antonio Vidović
15. Ivan Letica
16. Denis Brešić
17. Ivica Tokić
18. Emina Ortaš
19. Mario Sarić
20. Ninoslav Petković

Lista kandidata koji nisu pristupili testu općeg znanja:
1. Ivan Mandić
2. Josip Dolić
3. Stiven Tomislav Naletilić
4. Emin Crnojević
5. Savka Bauk