Roditelji koji budu pušili u automobilu kojim prevoze djecu plaćat će 100 KM kazne

Federacija BiH je u procesu usvajanja novog Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kojim će se znatno restriktivnije nego do sada tretirati ova oblast, piše Večernji list BiH. Posebne prostorije Nacrt zakona utvrđuje jasne zabrane uporabe svih duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prijevozu.

Također, zabranjuje se uporaba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe. Tako će, primjerice, roditelji koji puše u automobilu u kojem se voze njihova djeca morati platiti novčanu kaznu od 100 KM. Tolika je predviđena kazna i za one koji budu konzumirali cigarete na javnim mjestima gdje je to zabranjeno. Nadalje, osigurava se provedba zabrane pušenja te je propisano da su istu obvezni osigurati vlasnik i korisnik prostora u kojem je pušenje zabranjeno.

Morat će biti postavljene i vizualne informacije koje se sastoje od grafičkog znaka zabrane pušenja i teksta koji glasi “Zabranjeno pušenje”, kao i informacije o načinu prijavljivanja i sankcioniranju. Propisano je postupanje u slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja u mjestima i prostorima gdje je pušenje zabranjeno te, naravno, sankcije. Naravno, kao i u drugim zemljama koje su usvojile slične propise, predviđeni su i prostori u kojima će pušenje biti dopušteno, a zbog prirode mjesta i prostora te određenih preporuka Vijeća Europe.

Tako će pušenje biti dopušteno korisnicima usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i u onima namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone. Također, pušenje će biti dopušteno u zračnim lukama, i to u posebnom prostoru za pušenje.

Mora se istaknuti kako odluku o dozvoli pušenja donosi ravnatelj ili druga odgovorna osoba ustanove, odnosno zračne luke. Prilikom donošenja odluke, kako se navodi u nacrtu spomenutog zakona, moraju se uzeti u obzir interesi i zdravstvene potrebe nepušača. Osim toga, definirano je da federalni ministar zdravstva donosi podzakonski akt kojim se propisuju uvjeti za posebne prostore za pušenje u smislu izuzeća od zabrane pušenja koje propisuje zakon. U skladu s pravilima EU-a Između ostalog, utvrđuje se zabrana stavljanja u promet duhanskih proizvoda koji sadrže aditive.

Filtri, papiri i kapsule neće moći sadržavati duhan ni nikotin. Kutije cigareta će i ubuduće morati sadržavati upozorenje o štetnosti pušenja, a u odnosu na ranija upozorenja, novina je da zakon uvodi i kombinirana upozorenja, koja se sastoje od fotografije ili druge ilustracije i odgovarajućeg teksta dodatnog upozorenja. Takva pravila odavno se primjenjuju u Europskoj uniji, sukladno čijim propisima je pripreman i novi federalni zakon.

www.vecernji.ba