Sakrament Svete potvrde u Vidošima

 

Gospodine, tvoji su vjernici već krštenjem primili radost Duha Kristova te su u ozračju obitelji i kršćanske zajednice nastojali provoditi život po evanđeoskom nauku.

Svetom potvrdom na poseban način primamo darove Duha Svetoga kojega je Krist poslao nad apostole. Odsada i mi ispunjeni istom nadom želimo primiti pečat Dara Duha Svetoga i svojim životom potvrditi vjeru u život budućega vijeka.

Uvodni nagovor msgr. dr. fra Marka Semrena, pomoćnog biskupa banjolučkog krizmanicima, kumovima i roditeljima u Vidošima pred početak svetog euharistijskog slavlja.

Fotografije Ivan Krželj

Izvor: https://www.facebook.com/gospavidoska/