SALEM MARIĆ Prisegnuo da će govoriti istinu, pa upitan ima li SDA utjecaj na postavljanje direktora odgovorio “Ne”

U predmetu dr. Lejle Ohran protiv Dom zdravlja Stari Grad u Mostaru i direktora Edina Kapetanovića zbog diskriminacije pri zapošljavanju svjedočio je čelnik mostarske SDA i predsjednik GV Mostara Salem Marić, neslužbeno često spominjan kao odredište stranačkim simpatizerima SDA koji traže posao.

Osim u razgovorima, Marić se sada pojavljuje i u procesima na okolnosti nepotizma i/li običnog svakodnevnog stranačkog preferiranja po SDA-ovu sudu kvalitetnih pojedinaca, u ovom slučaju direktora Edina Kapetanovića, a na uštrb Orhan.

Iz zapisnika sa glavne rasprave sačinjene na Općinskom sudu u Mostaru 6. prosinca ove godine, po tužbi Lejle Ohran protiv J.U. Dom zdravlja Stari Grad i Edina Kapetanovića razvidno je da je tog datuma saslušan – Salem Marić, 1964. godine u Mostaru, nastanjen u Mostaru, nesrodan sa strankama, procesno upozoren na dužnost kazivanja istine i da ne smije ništa prešutjeti što joj je poznato o predmetnoj stvari posljedica lažnog svjedočenja.

Na upit odvjetnika tužiteljice Milenka Krčuma postavljen Salemu Mariću: “Imate li ikakvih saznanja o utjecaju Stranke demokratske akcije na kandidiranje, postavljanje rukovoditelja javnih ustanova i eventualno javnih poduzeća u Mostaru?”, Salem Marić je odgovorio: ‘Ne!’.

Dodatna pitanja mu nisu postavljana s obzirom da je u startu zanijekao da SDA ima veze sa kadroviranjem u Mostaru.

Marić je u ovom predmetu trebao svjedočiti sredinom listopada, no poziv mu je slan na GO Mostar, te se vraćao neuručen.

Bitno je kazati da je Županijski sud u Mostaru vratio ovaj predmet na ponovi postupak i ukinuo prvostupanjsku presudu, uz ostalo istaknuvši pravo dr. Ohran na saslušanje svjedoka Salema Marića, iz Županijskog odbora SDA i Gradskog odbora SDA, a u kontekstu njezinih navoda da SDA ima presudan utjecaj u postupcima imenovanja na rukovodeće pozicije u dijelu Grada Mostara.

Marić se nije spominjao samo u ovom predmetu, nego i u kontekstu nezapošljavanja Stočanke u Javnu ustanovu Ciciban. Naime, na mjesto psihologinje u gradski vrtić Ciciban umjesto trudne Stočanke Emine Đonko, stigla je Marićeva prezimenjakinja. Đonko se također borila protiv nepravde, diskriminacije, pa sustava, te je u konačnici izborila bitku i vraćena na posao.

Hercegovina.info