Samo u Kupresu rođenih i umrlih skoro isti broj

Ako je suditi po vitalnoj statistici, Federaciju Bosne i Hercegovine, pa tako i Hercegbosansku županiju, ne čeka svijetla budućnost. Premda je čini pet općina i Grad Livno, i prostorno je najveća u Federaciji, “bijela kuga” njezino je stalno stanje, piše Večernji list BiH. Neznatno bolje Već 12 godina, koliko Zavod za javno zdravstvo u Hercegbosanskoj županiji prati vitalnu statistiku, broj umrlih u pravilu je dva i pol puta veći od novorođenih.

Iznimka nije bila ni protekla, 2018. godina, potvrdila je za Večernji list ravnateljica Zavoda dr. Diana Mamić. – Protekle godine rođeno je 325 beba, a za isto vrijeme umrlo je 859 osoba. U usporedbi s 2017. godinom, podaci su otprilike podjednaki, zapravo, neznatno bolji, jer smo te godine imali 320 rođenih i 873 umrlih – govori ravnateljica Mamić. To znači da je u 2018. godini umrlih bilo više za 524, a u 2017. godini za 553. Ako analiziramo vitalnu statistiku po općinama Hercegbosanske županije, stanje je daleko najteže u Bosanskom Grahovu, u kojemu je rođeno samo troje djece, a u isto vrijeme (2018. godine) umrlo je 37 osoba, odnosno na jedno rođeno dijete bile su 12,33 umrle osobe.

Sljedeće najlošije stanje je u Drvaru u kojemu je umrlo 115, a rođeno 30 osoba (3,83) te u Glamoču s 45 umrlih i 16 novorođenih (2,81). U Livnu na jednu rođenu osobu u prošloj godini bilo je 2,76 umrlih (rođeno 139 beba, umrlih 384), u Tomislavgradu je taj odnos malo bolji (2,3) jer je na 107 rođenih umrlo 247 osoba, a daleko najbolje stanje bilo je u općini Kupres u kojoj je broj rođenih bio 30, a umrlih 31, što znači da se broj novorođenih i umrlih gotovo izjednačio. Navedeni podaci, nažalost, pokazuju da je u protekloj godini na području cijele Hercegbosanske županije, odnosno u pet općina i Gradu Livnu, prirodni prirast bio negativan.

Analize kažu kako je u proteklih petnaestak godina u Hercegbosanskoj županiji nestala općina veličine današnjeg Drvara. Taj negativni trend županijske vlasti nastoje ublažiti dječjim doplatkom s čijom isplatom se počelo u ožujku 2018. te redovitim rodiljskim naknadama. S tim u vezi ministrica rada, zdravstva i socijalne skrbi Hercegbosanske županije Vasilija Broćeta kazala je za Večernji list kako je na ime dječjeg doplatka u prošloj godini isplaćeno oko 1,7 milijuna konvertibilnih maraka (30 KM mjesečno po djetetu do 15 godina života).

– Za rodilje iz Hercegbosanske županije koje su nezaposlene dajemo naknadu od 100 konvertibilnih maraka mjesečno 12 mjeseci plus 300 KM jednokratnu pomoć za opremu bebe, a za majke koje su u radnom odnosu to je 100-postotni iznos plaće, s time da naknada ne može biti veća od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo na ime rodiljskih naknada u protekloj godini isplaćeno je 1,35 milijuna konvertibilnih maraka – kazala nam je ministrica Broćeta. Tri općine daju potporu Potpore za novorođenu djecu isplaćuju i tri općine u Hercegbosanskoj županiji, tomislavgradska po 300 konvertibilnih maraka za svako dijete, livanjska za prvo i drugo 400, a za svako treće i sljedeće po 500 konvertibilnih maraka, dok na Kupresu roditelji za prvorođeno dijete dobivaju 500, za drugo 750, treće 1500, četvrto 3000, peto 5000, a za svako šesto i sljedeće dijete čak po 8000 konvertibilnih maraka.

www.vecernji.ba