ŠGD Hercegbosanske šume: Obavijest o prevenciji požara

pozar

ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres obavještava sve stanovnike, a osobito poljoprivrednike, kad uslijede radovi na polju: uklanjanje korova, šiblja, suhe trave i lišća, da vode računa pri spaljivanju otpada kako ne bi izazvali požar.

Svjedoci smo velikih i dugotrajnih šteta nastalih od požara, a izazvanih ljudskim faktorom.
-Molimo MUP, Civilnu zaštitu, Županijsku Upravu za šume da u ovom alarmantnom periodu pojačaju aktivnosti po pitanju protupožarne zaštite, a posebno u preventivnim aktivnostima.

– Za slučaj da dođe do izbijanja požara ili njegovog širenja, svaka osoba je dužna pristupiti gašenju ako je to u mogućnosti učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ako to ne može učiniti sama, osoba je dužna obavijestiti Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121 ili policiju na broj 122.