SINDIKAT LIJEČNIKA HBŽ: Resorno ministarstvo odgovorno za štrajk liječnika u HBŽ-u

bolnica

U cilju istinitog informiranja javnosti Sindikat liječnika Hercegbosanske županije obavještava pacijente i građane u HBŽ da je Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ na sastanku predstavnika Sindikata liječnika i ministarstva u utorak 7.11.2017.godine jasno upoznato s namjerom sindikata da započne najavljeni štrajk dana 13. 11.2017.godine.
Na spomenutom sastanku Sindikat liječnik HBŽ je iznio stav da je spreman obustaviti proceduru stupanja u štrajk ukoliko resorno ministarstvo postupi po pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Livnu od 27.10.2017.godine i donese novo rješenje o reprezentativnosti SL HBŽ te samim tim započne proces socijalnog dijaloga i pregovaranja sa SL HBŽ.
Ministarstvo je imalo dovoljno vremena da donese spomenuto rješenje kako mu je naložio Županijski sud Livno.
Umjesto provođenja obvezujuće sudske presude i otvaranja socijalnog dijaloga resorno ministarstvo pokreće pred Općinskim sudom u Livnu pitanje legalnosti štrajka. Ovim činom ministarstvo nastavlja omalovažavajući i ignorirajući odnos prema SL HBŽ, dok u isto vrijeme pregovara sa sindikatima medicinskih sestara i pomoćnih radnika u zdravstvu.
Vlada HBŽ je svojim odlukama objavljenim u Narodnim novinama HBŽ dala suglasnost na protokol o pregovaranju i zaključivanju kolektivnog ugovora između poslodavaca i zaposlenika doktora medicine i stomatologije na razini Federacije te opunomoćila bivšeg ministra g. Dragoslava Topića da pregovara u njeno ime.
Pregovori na razini Federacije su trajali 4 mjeseca i naglo prekinuti bez postizanja dogovora, zbog čega je Savez sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH pokrenuo proceduru generalnog štrajka u 9 županija/kantona u Federaciji. Na jednom od sastanaka je sudjelovao i opunomoćenik vlade HBŽ, spomenuti gospodin Topić.
Na razini županije Sindikatu liječnika nije nikada ponuđen protokol o pregovaranju niti su pregovori otpočeli jer ih ministarstvo nije željelo otpočeti.
Prema tome Sindikat liječnika HBŽ smatra da odgovornost za jučer započeti štrajk liječnika u Hercegbosanskoj županiji snosi Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ.

Štrajkački odbor Sindikata liječnika HBŽ