Sindikat: Ovakav ignorantski i maćehinski odnos od Vlade HBŽ nismo očekivali

Rješavanje prava iz radnih odnosa za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije, dopis je poslan na Vladu HBŽ 20. svibnja 2024. godine i isti je razmatran na 7. sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj dana 10. lipnja 2024. godine do današnjeg nadnevka nismo dobili nikakvu povratnu informaciju.
.
Dopis prenosimo u cijelosti;
✅️Sindikat državnih službenika, namještenika i zaposlenika u tijelima državne službe Hercegbosanske županije je jedini sindikat u Hercegbosanskoj županiji koji nema potpisan Kolektivni ugovor sa svojim poslodavcem, te se nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale korisnike Proračuna.
.
Sindikat se već ranije u dva navrata (28. studenog 2022. godine i 3. svibnja 2023. godine) pismeno obraćao inicirajući zaključivanje Kolektivnog ugovora i dostavio nacrt istoga u skladu sa zakonskom obvezom, međutim po istom ništa nije učinjeno.
.
Iako je 25. rujna 2023. godine Vlada,Odlukom broj: 01-02-344-1/23, imenovala pregovarački tim u sastavu: Predsjednik Vlade, Ministar financija, Ministar pravosuđa i uprave, Nusreta Sitnić i Petar Marijan, sa zadatkom da izradi Kolektivni ugovor za državne službenike, namještenika i zaposlenike u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, pregovori još nisu otpočeli.
.
Sindikat je dana 19. travnja 2024. godine uputio dopis službeno i na ruke Predsjednika Vlade, o istom nema nikakva odgovora.
.
Ovakav ignorantski i maćehinski odnos nismo očekivali, želimo raditi i graditi partnerstvo, ali nećemo šutjeti i trpjeti zanemarivanje.
.
Podsjećanja radi, dana 11.12.2023.godine, predstavnici Vlade HBŽ, sa predstavnicima Sindikata državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije, Sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Nezavisnih sindikata djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije i Samostalnih sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Županijski odbor HBŽ su potpisali Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu tijekom rada za 2024.godinu.
.
Strane potpisnice su za period od 01.siječnja 2024.godine do 31.12.2024.godine, utvrdile osnovicu u neto iznosu od 380,00 KM, kao i bod za obračun plaće u vrijednosti 1.0
.
Također je utvrđena i naknada za ishranu tijekom rada (topli obrok), za isti period u iznosu od 12,50 KM.
.
Topli obrok prema važećem zakonu treba biti u iznosu od 1% od prosječne plaće F BiH koja trenutno iznosi 1335,00 KM sa tendencijo rasta, pa je potrebno izvršiti korekciju istog jer trenutno svaki djelatnik godišnje je zakinut za iznos od cca 225,00 KM.
.
Obzirom da je donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna HBŽ („NN HBŽ“, br.1/24), visinu osnovice Vlada i reprezentativni sindikati mogu utvrditi i više puta tijekom jedne kalendarske godine.
Dogovorena osnovica za 2024.godinu u iznosu od 380,00 KM i trenutno je manja je od propisane 90% iznosa federalne osnovice za 2024. godinu koja iznosi 425,00 KM.
.
Vlade susjednih županija već su dogovorile i sa Sindikatima potpisali rast boda (sa 1,0 na 1,05-1,1025) u skladu sa rastom indeksa potrošačkih cijena i rokom primjene od 1. srpnja ove godine.
.
Sindikalna potrošačka košarica četveročlane obitelji iznosi 2.898,90KMdok je prosječna plaća F BiH 1.335,00 KM, te je pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom tek 46%.
.
Također iniciramo i rješavanje problema namještenika, obzirom da članak 3. (Načela za utvrđivanje visine plaće) glasi:
„Pri određivanju iznosa plaća i naknada za korisnike proračuna primjenjivat će se sljedeća načela: a) Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti: pod radom jednake vrijednosti podrazumijeva se rad koji zahtjeva isti stupanj stručne spreme, istu radnu sposobnost, odgovornost, fizički i intelektualni rad, vještine, uvjete rada i rezultate rada“, pas tim u vezi tražimo, da se razmotri i status namještenika u odnosu na zaposlenike, čije plaće su gotovo iste, te se nađe pravično rješenje.
.
Obzirom da rast cijena ne prati rast plaća, djelatnici koji primaju plaću iz Proračuna HBŽ su dovedeni u nezavidnu egzistencijalnu situaciju, te shodno navedenom tražimo da pristupite pregovorima o usklađivanju osnovice, boda i toplog obroka, kao i pravično rješenje čl.3 navedenog Zakona, a sve u skladu sa Zakonom propisanim uvjetima.
.
Također, kao prijelazno rješenje do reguliranja osnovnih prava nas uposlenika upućujemo vas na Odluku Vlade FBiH kojom je omogućeno poslodavcima, da djelatnicima isplati pomoć u maksimalnom iznosu do 2.520,00 KM, koji nema elemente plaće i nije oporeziv i s obzirom da smo jedna od rijetkih županija sa najvećim cijenama životnih troškova u FBiH, to ovim putem tražimo da razmotrite i ovu mogućnost za iznos ne manji od prethodno isplaćenog iznosa za 2022.godinu, a koji ste isplatili bez urgencije sindikata.
.
U cilju dugoročnih, pravičnih i kvalitetnih rješenja na partnerskoj osnovi, molimo za žurnost.
.
✅️Napominjemo da do današnjeg nadnevka nismo dobili nikakvu povratnu informaciju od strane Vlade Hercegbosanske županije.