Sindikat traži kaznu za Sebiju Izetbegović jer je pljunula zaštitara

Na KCUS-u ništa novo.

Petog prosinca tekuće godine, oko 10 sati ujutro Sebija Izetbegović je pokušala ući na kapiju KCUS-a koja je namijenjana za ulaz dostavnih vozila i generalnog direktora KCUS-a, kao i drugih vozila čiji je ulaz u KCUS najavljen.

“Kolega Said Spiljak, koji obavlja poslove zaštitata u KCUS-u, budući da nije imao najavu za ulazak imenovane sa vozilom i postupajući po pravilima o internoj kontroli KCUS-a, Sebiji Izetbegović nije dopustio ulaz kroz spomenutu kapiju, te je Sebija Izetbegović vozilom ušla na glavni ulaz KCUS-a, zatim došla do kolege Saida Spiljka bacila njegovu motorolu na pod i pljunula ga, uz psovke i druge pogrdne riječi kojih se kolega Spiljak, zbog doživljenog stresa, i ne sjeća”, priopćili su iz Sindikata radnika u zdravstvu.

O ovom nemilom dogođaju, pisali su i brojni portali, a Sindikat se i pisanim putem obratio KCUS-u: “Imajući u vidu navedeno, a prije svega činjenicu da je kolega Said Spiljak samo radio svoj posao shodno važećim procedurama na KCUS-u, kao i zakonske i podzakonske propise, te interne akte KCUS-a, a kojim se regulira rad, ponašanje i postupanje zaposlenih na radnom mjestu, kao i ponašanje pacijenata, a prije svega obaveza poštivanja časti, dostojanstva i ugleda radnih kolega, obraćamo vam se ovim putem sa zahtjevom da povodom napada na Skopljak Saida na radnom mjestu od Sebije Izetbegović, bivše generalne direktorice KCUS-a koji se, prema našim saznanjima, dogodio 5. prosinca tekuće godine, provedete sve procedure propisane pozitivnim propisima, potpuno i pravilno utvrdite činjenično stanje i shodno tome donesete odgovarajuće odluke, a sve kako bi se očuvao integritet i dignitet radnika KCUS-a i spriječile ovakve neželjene situacije”.

Kako Raport saznaje, KCUS je već pokrenuo proceduru.

Bljesak.info