Skupština HBŽ uzela milijun maraka kredita za energetsku učinkovitost

gtwSkupština Hercegbosanske županije (HBŽ) prihvatila je zaduženje HBŽ-a prema Federaciji BiH, po osnovu Sporazuma o financiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju projekta Svjetske banke “Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini”, u iznosu od 975 515 maraka.

Kreditna sredstva namijenjena su za financiranje unaprjeđenja energetske učinkovitost na objektima Doma zdravlja Tomislavgrad i Županijske bolnice “Fra Mihovil Sučić” Livno.

Rok otplate kredita je deset godina, uz grace period od tri godine, s kamatnom stopom od 1,25 posto, s tim da Federacija u slučaju neredovitog ispunjavanja obaveza po kreditu bez upozorenja može dospjele obaveze naplatiti s računa javnih prihoda koji pripadaju HBŽ-u.

Na samom početku sjednice Klub Srba najavio je kako će na ovu točku dnevnog reda pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa, ali je nakon burne rasprave i međusobnog optuživanja za stanje unutar HBŽ-a između zastupnika HDZ-a BiH i SNSD-a, ipak glasovano po redovitoj proceduri te je odluka o zaduženju usvojena.

Skupština HBŽ-a imenovala je Ankicu Sliško iz Tomislavgrada javnom pravobraniteljicom na mandat od četiri godine.

Ankica Sliško izabrana je za javnu pravobraniteljicu temeljem provedenogd javnog natječaja, a prethodno je županijska Skupština, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti Serafina Kelavu iz Livna.

Na prijedlog županijskog ministra gospodarstva Aleksandra Štrbca, prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije povučen je s dnevnog reda iz proceduralnih razloga, a Skupština je dala pozitivno mišljenje na Prednacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije BiH.