Službeno grad, u stavrnosti najveće livanjsko selo

livno

Na posljednjoj sjednici Doma naroda PFBiH Livno je, uz Cazin i Goražde, dobilo status grada. Na ponos svih Livnjaka !? Livno, zaista, jeste jedno od najstarijih gradskih naselja u BiH, jer datira još od vremena Ilira, koji su ga naseljavali i gradili, a potom rušili i po svom dograđivali Rimljani, Avari, Slaveni, Turci, Austrougari, Švabe i Talijani, tuđi kraljevi , banovi i njihovi sljedbenici … i Livno je, po mnogo čemu, ranije više ličilo na grad, nego danas, kad je uništena industrija i skoro cijela privreda, kad su desetkovane obrazovne ustanove i kad od svih djelatnosti još donekle egzistira nekoliko ugostiteljskih objekata na trgu, dok se ostali poslovni prostori zatvaraju, izdaju, prodaju … a stanovništvo i gradsko i seosko sve više iseljava. A, selo bez stanovnika i nije selo. Pogotovo ne gradsko. U poslijeratnom Livnu je u gradskoj zoni najmanje desetak većih farmi ovaca, koza i svinja, desetke manjih farmi goveda i peradi i pratećih stajnjaka koji se nerijetko slijevaju strmim ulicama grada, mnoštvo je i pasa lutalica, kućnih i lovačkih pasa i ovčara, te pčelara, vrtlara, plantažnih plastenika (ljudi moraju od nečega živjeti), a sve manje trgovina, obrtničkih radnji, pijace, pazara, korza, gradske vreve, kulturnih, sportskih i urbanih događanja, koji grad čine gradom.

Iseljavaju i sve rjeđi Albanci, a zatvorena je i posljednja kineska trgovina. Livno proglašavaju gradom, kad mu praktično treba infuzija da uopće preživi! Goražde i Cazin imaju barem jaku privredu, daleko jaču od livanjske, koju, za razliku od njihovih, ni metak u ratu nije okrznuo. Livno je, sve su prilike, postalo “gradom”, jer vladajući ruralni žele biti urbani. A ne znaju kako. Seljak se može naseliti u grad, ali iseliti selo iz sebe jako teško. Uostalom, pošto je vlastela uništila gospodarstvo i bit grada, zašto Livno ne proglasiti glavnim selom Livanjskog polja? Selo je svakako starije od grada, a poljoprivreda je i onako, po vlastodršcima, “strateška grana”? U situaciji zaraslih njiva u korov i sve praznijih sela!

Ale Kamber, Livno