Smeće i grafiti na povijesnome lokalitetu Rešetarica na obali Buškoga jezera

U više navrata ukazivali smo na bacanje smeća na povijesnom lokalitetu Rešetarica. Oni koji smeće uporno bacaju vjerojatno nisu svjesni činjenice da je Rešetarica s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem 2007. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Na istoj lokacij nalazi se i starozavjetna crkva sv. Ilije koja je sagrađena na temeljima stare crkve.

Osim smeća ovaj put imamo i grafite, no oni koji su ih pisali vjerojatno nisu pročitali što piše na info ploči koja se nalazi na odmorištu s kojeg se pruža prekrasni pogled na Buško jezero. Grafiti su ispisani po stolu i na samom odmorištu što možete vidjeti na sa fotografijama koje donosimo ispod.

Najsmješnije (najtužnije) od svega je što se u blizini nalazi kontejner no neki očito ne znaju čemu on služi.

Strašno i sramota!

www.podgradina.net