Stada na pašnjacima Kamešnice americki su san na livanjski nacin

HRT: Pogled preko granice – Hrvati u BiH
Stada na pašnjacima Kamešnice americki su san na livanjski nacin

Livno YOUTUBE