Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove

Na temelju članka 34. a u vezi sa člankom 44. stavak 5. i na temelju članka 105. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(„Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o
državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br

Pogledajte broj telefona na bih.boljiposao.com,

67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
Županijskog javnog pravobraniteljstva Livno, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Županijskom javnom pravobraniteljstvu Livno
03/793

– Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove obavlja složene poslove
i to:

Prati i proučava sudsku praksu po pitanjima koja su od interesa za jedinstvenu primjenu
zakona; prati zakonske i podzakonske propise, kao i druge promjene u području pravobraniteljstva,
te izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale, te za to prikuplja, sređuje, evidentira i
obrađuje adekvatne podatke i materijale; rješava jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom
upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);

vodi postupke radi urvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja o tim činjenicama;

vrši stručnu sustavnu obradu materijala potrebnih za rad pravobraniteljstva, te izradu raščlambenih, informativnih i drugih materijala (tipskih izvješća, redovita i periodična izvješća);

obavlja administrativne poslove u svezi sa javnim nabavkama za potrebe pravobraniteljstva; pomaže Pravobranitelju i Zamjeniku na svim poslovima;

obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranitelja i Zamjenika Pravobranitelja.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply