Stručnjaci tvrde da nema bruceloze na području Livna

Prema nekim informacijama, bruceloza se ponovno pojavila na području Livna. Međutim, stručnjaci tvrde da to nije tačno.

Prof. dr. Hajrudin Beširović, šef Centra za kontrolu zdravlja životinja, detaljno je objasnio način prijavljivanja pojave epidemija u BiH i da u Sarajevo nisu stigli nikakvi uzorci, a morali su stići ako zaraza postoji. On je kontaktirao Veterinarski zavod u Bihaću, ali i županijsku  inspektoricu za veterinarstvo u Livnu, koji su suglasno demantirali informacije o pojavi bruceloze.

Od 2009. godine Ured za veterinarstvo BiH provodi program vakcinacije malih preživara protiv bruceloze. Od tada, epizotiološka situacija kada je u pitanju bruceloza, u BiH je znatno poboljšana:

“Prema informacijama Ureda za veterinarstvo BiH, u HBŽ  u proteklih nekoliko godina nije bilo većeg odstupanja po broju zaraženih ovom bolešću. Također, važno je naglasiti da je bruceloza izuzetno kompleksan problem koji zahtijeva dugogodišnju borbu i maksimalni doprinos svih učesnika u lancu – farmera, veterinara, nadležnih tijela, samih građana”.

Stručnjaci projektnog tima EU-a, u suradnji s Uredom i nadležnim tijelima entiteta, nakon završene evaluacije postojećeg stanja usvojili su program nastavka kontrole bruceloze za period 2017.-2021. godina.

federalna.ba