Tko bude zagađivao okoliš u FBiH, kazna od 50 do čak 10.000 KM

Prošlo je 15 godina od prvog spomena imena Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Federacije BiH i, evo, ovih dana federalna Vlada je konačno zakonski definirala njegovo osnivanje i djelovanje. Prihodi ovog Fonda osiguravat će se iz plaćanja naknada zagađivača okoliša, naknada korisnika okoliša, kao i posebnih naknada za okoliš koje se plaćaju pri svakoj registraciji motornih vozila, naplate vodnih, kao i naknada za energetsku učinkovitost.

Naknadu Fondu, čija će cijena biti definirana, plaćat će, kako piše u odluci, one “pravne i fizičke osobe koje proizvode ili uvoze proizvode, odnosno robe, koje su štetne tvari ili ih sadrže, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, drugim propisima ili međunarodnim normama, odnosno proizvode ili robe koji mogu značajnije opteretiti okoliš, a posebice plastične vrećice te supstancije koje oštećuju ozonski omotač”. Za okoliš je dobra vijest da će plaćati naknade sve pravne i fizičke osobe koje proizvode ili uvoze proizvode, robe, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada. Koliki će iznos tih naknada stvarno biti, ovisit će o količini, jačini utjecaja i vrsti emisije zagađujućih tvari, vrsti, količini i stupnju štetnosti na okoliš štetnih tvari i kemijskih proizvoda, kao o cijeni, odnosno carinskoj vrijednosti proizvoda i robe, te količini i stupnju štetnosti ili nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Posebne naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost FBiH plaćat će građevinske tvrtke, a kolike će biti, određuje se prema veličini i vrsti građevine, građevne cjeline, odnosno zahvata, površini, namjeni, vrsti gradnje, kapacitetu i stupnju negativnog utjecaja na okoliš. Fond je po zakonu dužan uspostaviti i voditi registar obveznika plaćanja naknada i sredstava, a sadržaj, način i rokove uspostave te vođenja registra propisuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sva financijska sredstva prikupljaju se i raspodjeljuju u odnosu 30% na račun Fonda, 40% na račun županije i 30% na račun općine. Novac koji bude prikupljen na račun županije i općina bit će raspoređen u roku od 30 dana. Ono što je najvažnije, kad se naplate sredstva od svih fizičkih i pravnih osoba koje utječu na okoliš, ona će biti usmjerena, kako zakon definira, na zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, voda i mora te ublažavanje posljedica klimatskih promjena i zaštitu ozonskoga omotača, saniranje, poticanje smanjivanja produkcije i prevencije nastajanja otpada, iskorištavanje vrijednih svojstava te obradu otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu programa iz područja poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije…

Županije sredstva koja im je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moraju izdvojiti na poseban namjenski transakcijski račun i ta sredstva strogo usmjeriti na stvarno očuvanje okoliša. Ako bi se ova odluka decidirano provodila, brojne županije i općine ne bi imale na stotine divljih deponija, ilegalnih kanalizacijskih odvoda kojima se zagađuju rijeke… Zakonom je definiran iznos kazni za one prave i fizičke osobe koje ne budu uplaćivale spomenute naknade. Tako će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 10.000 KM kazniti tvrtke ili, kako piše u zakonu, pravne osobe, a za građane, odnosno fizičke osobe koje budu svojim postupcima na bilo koji način zagađivale okoliš, kazna se određuje na iznos od 50 do 500 KM. Kazne su predviđene i za sve one koji ne budu unijeli svoje podatke u registar ili za nepružanje informacija.

www.vecernji.ba