Tko sve može dobiti obiteljsku mirovinu u FBiH

Mnoge zanimaju detalji oko načina kako ostvariti obiteljsku mirovinu, odnosno koje uvjete je nephodno ispuniti za ostvarenje iste.

Kada se radi o djeci koja primaju obiteljsku mirovinu, u slučaju smrti hranitelja obitelji, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu do navršenih 15 godina života.

Nakon navršenih 15 godina ima pravo na obiteljsku mirovinu do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. Tražimo potvrdu o redovitom školovanju, ako je na visokoškoskoj ustanovi, tu potvrdu mora izdati fakultet.

Ako ne želi nastaviti obrazovanje nakon srednje škole, onda može primati obiteljsku mirovinu samo u vrijeme srednjoškolskog obrazovanja. U pojedinim slučajevima dijete može primati trajnu mirovinu ako je do 15. godine proglašeno nesposobnim za život i rad, pojasnio je za Faktor glasnogovornik Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Tomislav Kvesić.

Na upit može li umirovljenik s 1.000 KM mirovine, a čija je umrla supruga za života imala mirovinu od oko 2.000 KM, zatražiti njezinu mirovinu.

Može, ali ona neće biti u tom iznosu. Dobit će 70 posto od tog iznosa, a što je 1.400 KM, rekao je Kvesić.

Objasnio je kako je kod traženja mirovine umrlog supružnika potrebno podnijeti zahtjev za mirovinu, a koja je zapravo obiteljska mirovina.

Takva mirovina iznosi 70 posto od mirovine umrlog supružnika. Mirovina se računa od trenutka predaje zahtjeva, a isplaćuje se po dobivanju rješenja za mirovinu. Taj rok za dobivanja rješenja je oko mjeseca, kao i za svako drugo rješenje iz MIO-a, kaže Kvesić.

U Zakonu o MIO stoji kako pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi obitelji umrloga osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uvjete za starosnu ili invalidsku mirovinu i članovi obitelji umrloga korisnika starosne ili invalidske mirovine.

Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života. Zatim ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privređivanje, odnosno, ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruga.

Udovac ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je na dan smrti supruge navršio 60 godina života. Zatim, ako je na dan smrti supruge bio potpuno nesposoban za privređivanje, ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruge.

Pravo na obiteljsku mirovinu ima i supružnik iz razvedenog braka, ako mu je pravosnažnom sudskom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje, te ako ispunjava uvjete iz ovog zakona, navedeno je u Zakonu o MIO-u.

jabukaTV

Poslovno trgovački centar Metropolis Livno