Tako to rade u Kupresu: Financijska potpora za obitelji s više djece

kupres

Dok se u Općinskom vijeću Tomislavgrad vladajuća većina protivila oporbenom prijedlogu za povećanje jednokratnih naknada za novorođenu djecu, te to opravdala nedostatkom novca (ako se u Općini Tomislavgrad u godini rodi oko 100 djece povećanje za 100 KM po novorođenom djetetu opteretilo bi općinski proračun za 10.000 KM), Kuprešaci idu na sve ili ništa i predlažu, za Tomislavgrad, astronomske iznose.

Na sjednici od 16. studenog 2017. godine, Općinsko vijeće Kupres donijelo je Odluku o financijskoj potpori za obitelji s više djece, te se na temelju te Odluke donosi obavijest da će Općina Kupres odnosno Općinski načelnik u tekućoj 2017. godini novčano poduprijeti obitelji s novorođenom djecom kako slijedi:

1. za svako treće rođeno dijete u obitelji u visini od 1.500,00 KM
2. za svako četvrto rođeno dijete u obitelji u visini od 3.000,00 KM
3. za svako peto rođeno dijete u obitelji u visini od 5.000,00 KM
4. za svako šesto i više rođeno dijete u obitelji u visini od 8.000,00 KM,

s tim da pravo na financijsku potporu ostvaruju roditelji koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

– da imaju državljanstvo BiH
– da imaju neprekidno prebivalište na području općine Kupres u trajanju od najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva
– da je dijete rođeno u 2017.godini

Postupak za ostvarivanje prava na potporu provodi Služba za društvene djelatnosti, opću upravu imovinskopravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu Općine Kupres, a za pokretanje postupka za ostvarivanje prava potrebno je da podnositelj zahtjeva dostavi slijedeću dokumentaciju.

1. zahtjev za ostvarivanje prava
2. uvjerenje o državljanstvu roditelja
3. izvod iz matične knjige rođenih za dijete
4. potvrda o prebivalištu roditelja
5. broj bankovnog računa jednog od roditelja

Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava najkasnije do 31.01.2018. godine za djecu koja su rođena u 2017. godini.

OV Kupres/Tomislavcity