Kako je Tušnica dobila ime ?

tušnica

Izdvojili smo samo nekoliko vrhova i zabilježili priče o imenima njihovog nastanka koje se još uvijek mogu čuti od starijih stanovnika koji žive u njihovim blizinama. Piše Aura.
Tušnica je planina u jugozapadnoj Bosni, koja se u cjelosti prostire na području općina Livno i Tomislavgrad. Navodi se kako je poznata je po bogatim nalazištima mrkog uglja. Vitrenik je sa 1697 metara nadmorske visine najviši vrh Tušnice.
Jedna zanimljiva legenda veže se za to kako je planina Tušnica dobila ime. Pripovijeda se da je ime nastalo iz vremena neposredno nakon dolaska Hrvata na prostore današnje Bosne i Hercegovine. Legenda govori kako su tada Hrvate, prilikom velike seobe naroda, predvodili petero braće i dvije sestre – braća su se zvala Klukas, Lobel, Muhlo, Kosjenc i Hrvat, a sestre su se zvale Tuga i Buga.
Nadalje se govori kako je Duvno i planina pripalo Tugi, po kojoj je planina dobila ime Tušnica, dok je drugoj sestri Bugi pripalo polje s jugozapadne strane planine sve do Livna. To polje danas je poznato kao Buško blato a sva sela oko Buškog blata mjesno stanovništvo zove skupnim imenom Bužani.

Aura.ba