U Direkciji Š.G.D.˝Hercegbosanske Šume˝ potpisani ugovori o isporuci drveta

Protekloga tjedna u Direkciji Š.G.D.˝Hercegbosanske Šume˝ Kupres potpisano je 35 kupoprodajnih ugovora s kupcima sa područja Hercegbosanske Županije.

Popis kupaca s kojima su sklopljeni ugovori:

ALBA-S d.o.o. Kupres
ALPINA d.o.o. Glamoč
BARTULOVIĆ d.o.o. Glamoč
BARTOLOVIĆ d.o.o. Glamoč
BREŠIĆ d.o.o. Livno
DIM d.o.o. Drvar
D.P.BRAJKO d.o.o. Bosansko Grahovo
DRVO-BEST d.o.o. Drvar
ČARE d.o.o. Kupres
ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad
DAHOVO d.o.o. Glamoč
DRVOPROMET d.o.o. Šujica
DOLAC d.o.o. Šujica
EXPORT-DRVO d.o.o. Bosansko Grahovo
ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno
GAJ COMMERCE d.o.o. Glamoč
GORJE-COP d.o.o. Glamoč
GRADEL d.o.o. Drvar
IGM GRADNJA d.o.o. Glamoč
JAMI d.o.o. Drvar
JASEN d.o.o. Drvar
JAVOR KOMER d.o.o. Kupres
JELA IR d.o.o. Livno
KONVEKTA d.o.o. Drvar
KOP I KO d.o.o. Šujica
MALI GALEČIĆ d.o.o. Šujica
MARIN COMMERCE d.o.o. Drvar
PEAK FOREST d.o.o. Glamoč
SONN d.o.o. Kupres
ŠUMATRANS d.o.o. Glamoč
ŠUMING d.o.o. Drvar
ŠUJICA DRVO d.o.o. Kupres
TO-MA d.o.o. Drvar
TIK VRDOLJAK d.o.o. Livno
WOODLAND d.o.o. Drvar

Ukupna količina drvnih sortimenata sadržana u ugovorima iznosi 285.000 m3.

http://www.hbsume.ba