U Livnu održana obuka za osposobljavanje kontakt osobe u borbi protiv korupcije

Tim za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije (HBŽ) u petak je u Livnu održao obuku na kojoj je izvršeno praktično osposobljavanje kontakt osoba sa županijskih razina vlasti.

Obuka je provedena sukladno planiranim obvezama iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije HBŽ-a 2016.- 2019. godine, a posebice redovitog praćenja provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana i osiguravanje kontinuiranog funkcioniranja sustava za izvještavanje o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana, prenosi Fena.

Tim za sprječavanje korupcije HBŽ-a pripremao je uvjete za primjenu aplikacijskog računalskog rješenja koje je razvila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i koje će uvažiti potrebe i specifičnosti svih subjekata provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata Vlade HBŽ-a u domeni sektorskog strateškog planiranja i izvještavanja u oblasti borbe protiv korupcije.

Računalna aplikacija posvećena je Proaktivnom monitoringu provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata u HBŽ-u i razvijena je pod pokroviteljstvom Misije OESS u BiH.

Treći krug praktičnog osposobljavanja kontakt osoba sa županijskih razina vlasti održat će se sljedeći tjedan.

Dnevnik.ba