U Livnu se ljekari pozivaju na „priziv savjesti“ i krše Zakon

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH portalu “Ženski marš” nakon deset dana odgovorili su objasnivši da oni nisu adresa za upit; da li Zavod participira kod zahvata pobačaj, ukoliko on nije medicinski izazvan, i ako ne participira, zašto ne poštuju zakon koji kaže da žena ima pravo na pobačaj do desetog tjedna trudnoće.

Iz ovog Zavoda uputili su nas na županijske Zavode zdravstvenog osiguranja i tu nastaje problem. Na odgovore smo čekali 15 dana, a nakon naših upornih poziva odgovorili su tek neki, ali šturo i nezainteresirano za ono što tražimo.

Iz ono malo odgovora što smo dobili, saznali smo da većina Zavoda zdravstvenog osiguranja u županijama u Federaciji BiH ne participira kod zahvata pobačaja koji nisu medicinski inducirani.

Zeničko-dobojski kanton rijedak slučaj – poštuju Zakon

Jedino Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona poštuje Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće i participira i u slučajevima kada žena želi izvršiti abortus iz nemedicinskih razloga.

U odgovoru koji je portal “Ženski marš” dobio iz ovog Zavoda ističu da se abortus iz nemedicinskih razloga u ovom kantonu može uraditi u javnim zdravstvenim ustanovama uz zakonsku odredbu do desetog tjedna trudnoće.

“Prema Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite čl. 2 tačka 37. Službene novine 2005, umjetni prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga plaća se 100 posto od utvrđene cijene po cjenovniku”,

STOJI U ODGOVORU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA.
U Kantonu Sarajevo bez odgovora

U Kantonu Sarajevo koji ima najveći proračun i najviše osiguranika nismo dobili odgovor na naš upit da li ovaj zavod participira u slučajevima kada žena želi obaviti abortus iz nemedicinskih razloga i ukoliko nema tu mogućnost, zašto ne poštuju zakon?

I nakon dva upita poslana na njihovu adresu nismo dobili odgovor, a na pozive nitko nije odgovarao.

U Konjic na abortus

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanjske županije nismo uspjeli dobiti odgovor na naš upit i pored toga što smo i telefonski kontaktirali Zavod. Tamo su nam rekli da su svi na pauzi i da nitko nije vidio naš mail.

Iz ovog bi se dalo zaključiti da su u ovom Zavodu 15 dana na pauzi.

I u ovoj županiji Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće se krši u velikoj mjeri, obzirom da u Mostaru u kojem su smještene kliničke bolnice ni jedna javna zdravstvena ustanova ne vrši abortus.

Do ove informacije došli smo istražujući i razgovarajući sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave pravima žena, kao i u razgovoru sa ljekarima.

Tijekom istraživanja neslužbeno smo dobili potvrdu da žene, ukoliko žele izvršiti abortus, idu u Konjic u kojem samo jedna privatna ordinacija vrši ovaj zahvat. Naravno, nitko nam nije želio reći koja je to ordinacija.

Abortus iz nemedicinskih razloga „crno tržište“

U Zapadno-hercegovačkoj županiji odgovorili su na poziv da sve ide kroz zdravstvene ustanove i da se pobačaj refundira ukoliko ima medicinsku indikaciju i ukoliko je život pacijentice ugrožen.

Tvrde da se abortus iz nemedicinskih razloga radi na “crnom tržištu” i da on ne može ići kroz obavezno zdravstveno osiguranje ukoliko liječnik to nije sugerirao.

Na upit portala “Ženski marš” da li to onda znači da u ovoj županiji krše Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće koji ženi dozvoljava da iz bilo kojih razloga izvrši abortus do desetog tjedna trudnoće, iz Pravne službe Zapadno-hercegovačke županije pitali su nas na koji se zakon referiramo?

Na naš odgovor da je to Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće FBiH, a koji je preuzet još iz SFRJ i koji se još uvijek primjenjuje u BiH jer nikad nije donesen novi, iz Pravne službe ove županije su nam odgovorili da im se još nikada ni jedna žena nije obratila s upitom da joj se financira ili refundira trošak pobačaja.

“Što se tiče toga, od kad je Zavoda, takav upit nismo imali. Naravno, da se događala situacija u ugovornoj bolnici kada je ženi život ugrožen, kad je zahvat medicinski opravdan, a do sada se nikada nismo susreli sa takvom situacijom”, kažu u Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadno-hercegovačke županije.

U Tuzli poštuju odluku iz 2009. godine i ne refundiraju zahvate koji su nemedicinski – ne poštuju Zakon

Šturi odgovor dobili smo i iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U ovoj ustanovi su nam rekli da u ovoj ustanovi poštuju Odluku iz 2009. godine koja kaže da sve što nije medicinski inducirano, ne može biti refundirano iz osiguranja.

U Livnu se ljekari pozivaju na „priziv savjesti“ i krše Zakon

Obzirom da smo tijekom istraživanja za ovu temu saznali da u bolnici u Livnu ljekari odbijaju da izvrše pobačaj pozivajući se na “priziv savjesti”, pokušali smo doći do preciznijih informacija u ovoj medicinskoj ustanovi.

Nažalost, i pored naših upita poslanih na dvije mail adrese u ovu ustanovu, i svakodnevnih poziva, nismo uspjeli dobiti odgovor da li je točna informacija koju smo dobili od našeg izvora, a koji nam je neslužbeno rekao da u bolnici rade samo dva ginekologa i da se oni pozivaju na “priziv savjesti”, te da informacije potražimo od ravnateljice u bolnici.

Nažalost, nismo uspjeli doći do ravnateljice, a ni potvrde ove informacije.

Nakon 15 dana konstantnih poziva u ovoj bolnici su nam kazali da je naš dopis upućen ljekarima i da ćemo možda dobiti odgovor ukoliko oni budu željeli da se „očituju“.

Nismo više mogli čekati na odgovore, jer očigledno je da većina zdravstvenih javnih institucija u Federaciji BiH, pored toga, što ne poštuju Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće FBiH, ne poštuju ni Zakon o slobodi pristupa informacijama.

Nama, ženama, ostaje da se upitamo zašto se Zakon ne poštuje i zašto troškovi prekida trudnoće do 10. tjedna trudnoće nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, bez obzira na razloge prekida trudnoće.

https://zenskimars.com/

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply