U Livnu smanjen broj stanovnika za 16 posto

Livno prema posljednjem popisu stanovništva ima 34.133 dok je 1991. godine imalo 40.600 stanovnika. Prema podacima s posljednjeg popisa stanovništva, u Livnu žive 17.024 muškarca dok je žena koju brojku više, 17.109. U nedavno objavljenim službenim podacima stoji kako u Livnu žive 29.273 Hrvata, 4047 Bošnjaka, dok je Srba najmanje 438.

Ostalih je 216, dok se 137 osoba nije izjasnilo o ovom pitanju. Popis je obuhvatio i kućanstva, kojih u Livnu ima 9082. Kada je riječ o dobi i spolu, jasno je vidljivo kako nema velike razlike između muškaraca i žena te je prosječna starost kod žena je 42,10 godine dok je kod muškaraca za nijansu niža, 39,73 godine.

Kada je riječ o vjeroispovijesti, najviše je katolika, 28.731, osoba islamske vjeroispovijesti je 3951, dok je pravoslavaca 418. Ostalih je 588, dok se 179 osoba nije izjasnilo o pitanju vjeroispovijesti.

www.vecernji.ba