U središnjoj Bosni pokreće se strateški projekt, brza cesta kao prozor u svijet

Raspisivanjem dvaju javnih natječaja za izgradnju dviju poddionica na trasi buduće brze ceste Lašva – Nević Polje konačno su započele aktivnosti na realizaciji ovoga strateški važnog projekta za prometnu povezanost šireg prostora središnje Bosne, a koji će omogućiti spajanje na koridor Vc te izlazak iz svojevrsne prometne blokade, piše Večernji list BiH.

Veliki potencijali Područje središnje Bosne sa svojim velikim gospodarskim potencijalima, brojnim proizvodnim poduzećima i velikim brojem stanovnika već dulje vrijeme vapi za jednom modernom prometnicom koja želi biti dio velikih, strateških međunarodnih prometnih koridora, a cesta Lašva – Nević Polje važna je zbog nekoliko čimbenika. Kao prvi nameće se činjenica kako će ista omogućiti povezivanje središnje Bosne s koridorom Vc koji ide od Sarajeva, preko Zenice, prema Žepču i dalje na sjever.

Drugi važan čimbenik proizlazi iz podatka kako navedena prometnica učvršćuje prometnu povezanost srednjobosanskih općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik, a planirano je da se cesta nastavi i dalje na zapad, sve do Jajca, čije je Općinsko vijeće već usvojilo idejni projekt. No, vratimo se onomu što se u ovom trenutku poduzima na terenu. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH izdalo je nedavno obavijest o nabavi za ograničeni postupak za nabavu radova: “Izgradnja dijela brze ceste Lašva – Nević Polje, LOT 5: petlja Vitez – izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje”.

Prema natječajnoj dokumentaciji, dužina sekcije LOT-a 5 je 4,78 km, a na ovoj sekciji projektirane su sljedeće konstrukcije: vijadukt Mali Mošunj 1, most Mali Mošunj 2, most Stara Bila, most Nova Bila. LOT 5 je riješen kao cesta s karakteristikama brze ceste s dvama prometnim trakovima (vozni i pretjecajni) za svaki smjer kretanja. U okviru izgradnje ove dionice brze ceste predviđena je i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji s trupom ceste. Sekcija prometnice za koju je raspisan natječaj naslanja se na petlju Vitez – izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u okviru gradnje LOT-a 4 (poslovna zona Vitez). Za LOT 4, odnosno dio prometnice kroz poslovnu zonu, nadležno je Javno poduzeće Ceste FBiH koje je prije nekoliko mjeseci raspisalo natječaj za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje prolaz kroz poslovnu zonu Vitez.

Procijenjena vrijednost radova je 25,6 milijuna maraka. Federalni ministar prometa i veza Federacije Denis Lasić u izjavi za Večernji list ukazao je na strateški značaj navedene prometnice koja će dovesti do niza pozitivnih posljedica za prostor središnje Bosne. Izrazivši zadovoljstvo postignutim rezultatima, Lasić je podsjetio na činjenicu kako je raspisivanju prvih natječaja prethodio niz dugotrajnih procesa i procedura, što i ne čudi s obzirom na veliki broj općina kao i katastarskih čestica. No, rezultat je tu i nakon duljeg razdoblja prometnica Lašva – Nević Polje polako, ali sigurno postaje stvarnost. O značaju ukupne prometnice Lašva – Nević Polje govori i podatak kako je Vlada nedavno donijela odluku kojom se utvrđuje da je ista od javnog interesa za Federaciju BiH.

Prometnica će biti duga 24,385 kilometara, a, kako je objašnjeno, na dionici prolaska kroz poslovnu zonu Vitez, u dužini od 4,7 kilometara, korisnik eksproprijacije je JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, a na preostalom dijelu brze ceste, u dužini od 19,685 kilometara, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Prema Donjem Vakufu Sredstva za dionicu prolaska kroz poslovnu zonu Vitez osigurala je Vlada FBiH proračunom za 2020. godinu, a preostali dio sredstava osigurao je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, u skladu s trogodišnjim planom poslovanja za 2019. – 2021. godinu.

Inače, brza cesta Lašva – Nević Polje dio je brze ceste Lašva – Donji Vakuf. U tom kontekstu treba ukazati i na činjenicu da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja dalo urbanističku suglasnost za izgradnju, a usvojena trasa usuglašena je s predstavnicima svih lokalnih zajednica koje su izravno sudjelovale u procesu njezina odabira.•

www.vecernji.ba