U tijeku radovi na izmjeni krovišta na zgradi OŠ Fra Lovro Karaula

Na zgradi Osnovne škole Fra Lovro Karaula u Livnu u tijeku su radovi na izmjeni krovišta. Time su, nakon nedavnog kompletnog uređenja sanitarnih čvorova u ovoj školi, nastavljena ulaganja u obnovu školskih objekata kako u gradskim i područnim školama Grada Livna.

Ugovor za realizaciju ovog projekta u ime investitora, Grada Livna, potpisao je gradonačelnik Luka Ćelan. Izvođač radova je livanjsko građevinsko poduzeće G&M Semren, izabrano putem javnog natječaja.

Kako je definirano ugovorom financijska sredstva koja će Grad Livno uložiti u radove izmjene krovišta na spomenutoj školi iznose 136.641,38 konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je četrdeset pet dana.