Udruga pčelara „LI-VRISAK“, organizira edukativno predavanje za pčelare i poljoprivredne proizvođače


Foto: SEEbiz

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u suradnji sa
općinskom Udrugom pčelara „LI-VRISAK“, organizira edukativno predavanje za pčelare i
sve poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja kao i
proizvođače ratarskih kultura, koje će se održati 10.ožujka 2018.godine s početkom u 12 sati,
u Hotelu Park u Livnu, a predavač je prof.dr.sc. Nezir Tanović.
Tema predavanja je:
1. Ljekovito i aromatično bilje u funkciji pčelinje paše (aspekti facelije, heljde i drugih
medonosnih biljnih vrsta)
a) samoniklo ljekovito bilje
b) plantažni uzgoj
c) prerada ljekovitog i aromatskog bilja
d) aspekti ekološke certifikacije
e) zdravstveni aspekti
f) tematika profitabilne proizvodnje u ratarstvu i krmnom bilju.
Pozivaju se svi pčelari i poljoprivredni proizvođači da sudjeluju na ovom predavanju kako bi
stekli nova znanja o uzgoju medonosnih biljnih vrsta i razmjenom iskustava doprinijeli
postizanju boljih rezultata u proizvodnji meda i ljekovitog i aromatičnog bilja.

Vlada HBŽ