Upozorenje iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije moli sve korisnike lovišta, mjerodavne institucije kao i stanovnike Hercegbosanske županije da obrate pozornost na pojedince koji posjeduju ili koriste posebnu opremu (uređaje) za noćno gledanje u svrhu krivolova divljači, te o tome obavijeste policiju ili inspekciju. Upozoravamo da je spomenuta oprema na Zajedničkoj (međunarodnoj) listi vojne opreme (Službeni glasnik BiH, broj 6/17.) i kao takvu ju je strogo zabranjeno i kažnjivo posjedovati i koristiti, sukladno Zakonu o oružju i streljivu Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 6/13) te Zakonu o kontroli kretanja oružja i vojne opreme Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”. broj 22/16), a tako i člankom 57. stavak 4. Zakona o lovstvu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj: 4/06, 8/10 i 81/14),.

Naime, posljednjih dana do ovog ministarstva dolaze informacije da se na području Županije pojavio u opticaju znatan broj navedenih uređaja koji omogućuju vidljivost u noćnim prilikama, te se na taj način omogućava neograničena manipulacija nad divljači prilikom krivolova, što ponajviše dovodi do istrebljenja krupne divljači (vuka, medvjeda, divlje svinje, srneće divljači itd.).

Valja napomenuti da je trenutno na snazi lovostaj zbog razdoblja reprodukcije divljači, kada je potrebno općenito osigurati mir u lovištima i pojačati lovočuvarsku kontrolu.

Krivolov općenito predstavlja veliki problem pri pokušajima da se na ovim prostorima uredi oblast lovstva i očuvanja prirodne bio-raznolikosti, što bi za ovu Županiju trebalo predstavljati jedan od oslonaca za razvoj, te će Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poduzeti napore i određene mjere koje omogućava zakon kako bi se ovaj problem zaustavio.

Vlada HBŽ