Uskoro presuda za zločine u Livnu

livno

Obrane optuženih Muamira Jašarevića i Seada Velagića su u završnim riječima zatražile da Sud BiH njihove branjenike oslobodi optužbi za zločine počinjene protiv srpskog stanovništva u Livnu, javlja BIRN-Justice Report.

Jašarevićev advokat Zlatko Ibrišimović je u završnoj riječi kazao kako očekuje od Vijeća da prihvati dokaze da njegov branjenik nije bio zamjenik Zdenka Andabaka u periodu u kom to Optužba navodi, te da nema ni dokaza o njegovom imenovanju.

On je istakao da je, prema optužnici, progon Srba u Livnu počeo u travnju 1992. godine, a da je optuženi iz Zagreba došao dva mjeseca kasnije.

– On dolazi krajem maja, a i onda je najviše vremena proveo van Livna, što su potvrdili svjedoci Dragan Konta, koji je kazao da je s Jašarevićem bio na terenu u Jablanici, te Damir Mišković, koji je naveo da su skupa bili u Bugojnu gotovo čitav šesti mjesec – rekao je Ibrišimović i dodao da su o tome govorili i optuženi Andabak i Jašarević dok su svjedočili.

Po odbrani, Jašarević je i u dva navrata boravio u Zagrebu, između ostalog u trenutku velike racije srpskog stanovništva 9. augusta 1992. godine.

Odbrana je naglasila da nije dokazano postojanje širokog i sistematičnog napada, kao niti udruženog zločinačkog poduhvata u Livnu, te da ni Jašarević nije znao za njih, niti je mogao učestvovati u njima.

– On nije odlučivao da se škola ‘Ivan Goran Kovačić’ ustupi za zatvaranje Srba, kao niti da se zatvore ili puste, i o tome je odlučivao Muhamed Ibrahimović, ali je Tužilaštvo odlučilo da optuži onog koji je dostupan – naveo je Ibrišimović.

Jašarevićev advokat je također negirao da je njegov klijent učestvovao u premlaćivanju i ubistvima u Livnu.

Jašarević i Velagić optuženi su sa Zdenkom Andabakom za zatvaranje, mučenje i ubistva srpskih civila u periodu od aprila do septembra 1992. godine u Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” u Livnu. Prema optužnici, Andabak je bio zapovjednik Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO) za Operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina, Jašarević njegov zamjenik, a Velagić pripadnik kriminalističke službe Vojne policije HVO-a.

Velagićev advokat Fadil Abaz također je kazao da tužioci nisu dokazali postojanje progona, širokog i sistematičnog napada te udruženog zločinačkog poduhvata.

– Tužilac nije izveo dokaze ni da je Velagić dio napada, te da je znao za poduhvat za koji tvrde da je postojao – rekao je Abaz.

Dodao je da je, pored vojne, i civilna policija privodila srpsko stanovništvo zbog nelegalnog naoružanja u Livnu, te da je Vojna policija formirana tek u petom i šestom mjesecu, a ne u martu i aprilu, kako tvrdi optužba.

Iz dokaza Tužiteljstva, kako tvrdi odbrana, vidljivo je da je Velagić kao operativac u krimslužbi angažiran tek 25. srpnja 1992. te iz dokaza odbrane da je od polovine kolovoza do polovine rujna iste godine boravio na obuci u Ljubuškom.

Kad je u pitanju premlaćivanje Stojana Laganina, Abaz je kazao da iskaz oštećenog ne odgovara činjeničnom opisu optužnice, i da oštećeni, koji je preminuo, u iskazu iz istrage spominje samo “nekog Velagića”.

– Tužilac nije dokazao da se radi o ovom Velagiću, a iz iskaza svjedoka Nazmije Hodžića jasno je da su u Vojnoj policiji u Livnu bila dvojica Velagića – rekao je Abaz.

Odbrane Jašarevića i Velagića te sami optuženi istakli su da suosjećaju sa svim žrtvama, ali da nisu krivi za njihove patnje.

Dnevni list