Ustavni sud BiH raspravio o zahtjevu Borjane Krišto, odluka naknadno

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas, na 109. plenarnoj sjednici obavio preliminarnu raspravu o jednome zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona, razmatrao izvršenje nekoliko svojih odluka, odlučivao o jednome broju apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i temeljnih sloboda, te razmatrao Izvješće o radu i Izvješće o izvršenju proračuna Ustavnoga suda BiH za 2017. godinu, objavio je Ustavni sud BiH.

Sa sjednice izdvajamo: U predmetu broj U 4/18 Ustavni sud je obavio preliminarnu raspravu o zahtjevu Borjane Krišto, predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti odredbe članka IV.A.2.8. stavak 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Podnositeljica zahtjeva smatra da pobijana odredba nije sukladna članku I/2. Ustava BiH, članku 3. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članku II/4. Ustava BiH u svezi sa člankom 25. Međunarodnoga pakta o građanskim i političkim pravima (1966) i opcionim protokolima (1966. i 1989).

Odluku u ovome predmetu Ustavni sud će donijeti na jednoj od narednih plenarnih sjednica. Ustavni sud će i od Visokoga predstavnika za Bosnu i Hercegovinu zatražiti da u svojstvu amicus curiae (prijatelja suda) pоnudi svoje mišljenje o ovome pitanju. Ustavni sud je odgodio odlučivanje o predmetima izvršenja svojih odluka br. U 5/16, U 6/16, U 20/16, U 21/16 i U 2/17. Sve odluke o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama usvojene na sjednici bit će dostavljene podnositeljima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

www.vecernji.ba