Usvojen Proračun Livna od 19 miliona KM

Gradsko vijeće Livna usvojilo je gradski proračun za 2024. godinu u iznosu od 19.240.240 KM.

Kako je obrazložila pomoćnica gradonačelnika Grada Livna za financije Mirjana Ćavar, tijekom izrade prijedloga proračuna urađene su preraspodjele pojedinih pozicija kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani uvažavajući načelo proračunske ravnoteže.

Prihodovna strana u odnosu na nacrt proračuna za 2024. godinu uvećan je za 293.500 KM od čega je Porez na dohodak povećan sa 1.740.000 KM na 1.989.500 KM slijedom izvršenja ove proračunske pozicije u 2023. godini, dok su potpore od inozemnih vlada povećane su za 44.000 KM za iznos potpore bugarske vlade za razglas i rasvjetu u Glazbenoj školi.

Na prihodovnoj strani od poreza se očekuje od 7,8 milijuna KM, dok se od neopreznih prihoda očekuje 5,9 milijuna KM od čega se oko 3 milijuna odnosi na naknadu za korištenje voda za hidroakumulaciju.

Od kapitalnih potpora planirano je 900.000 KM od Federacije BiH te od 800.000 KM od Hercegbosanske županije.

U proračunu za sljedeću godinu planirano je, među ostalim, 150.000 KM naknada za novorođenu djecu, zatim 110.000 KM za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno, potpore sportu 300.000 KM, za potporu rada braniteljskih udruga planirano je 50.000 KM, za potporu projektima braniteljskih udruga planiran je iznos od 40.000 KM, potpore mjesnim zajednicama povećane su za 20.000 KM, dok su potpore projektima od značaja za Grad Livno povećane sa 50.000 KM na 125.000 KM.

Ero.ba